This offer does not constitute trade information
Company address who announced the tender
Geo-Poland sp. z o.o.
61-722 Poznań,
Ku Cytadeli 2 ,
Poland
Contact person
Tytus Dobrzynski
td@geo-poland.com
Phone: 0048502666663


https://geo-poland.com/

We've been feeding babies for generations, helping them to grow happily. We know how important it is to provide the right nutrition at every stage of your baby's development. For the first few months of life, your baby will get all their nutrition from milk only. BoboMoly is a nutritionally complete, whey based infant formula containing key vitamins and minerals. It can be used for combination feeding or if baby is not being breastfeed. Please do not hesitate to contact us if you are interested! Learn more at our website: www.bobomoly.com

Certifications


  • ISO22000
  • GMP
  • HACCP
  • HALAL

CPV


  • Dairy products
  • Milk powder
  • Special nutritional products
  • Baby food
Time limit for receipt of offers
28.12.2019
Valid from
01.07.2019
Industries

More offers and tenders

Ustalenie ryzyk i szans laboratorium według normy ISO 17025


Pomagamy laboratoriom badawczym w przeprowadzeniu analizy ryzyk i szans, zagrożeń i silnych stron. Analizę ryzyk i szans prowadzimy spotykając się na miejscu z personelem laboratorium badawczego (lub laboratorium wzorcującego) lub w trakcie konsultacji online (forma webinarium).

industries: Doradztwo/consulting/edukacja,Farmacja i biotechnologia,Rolnictwo i leśnictwo
date: 11.08.2019 - 12.06.2019  

Pomiar chropowatości powierzchni


Wykonujemy pomiary chropowatości powierzchni metodą stykową. Pomiar parametru jakim jest chropowatość powierzchni ma zastosowanie np. jako element procedury odbiorowej urządzeń i instalacji produkcyjnych przeznaczonych do zastosowań higienicznych - najczęściej urządzeń wykorzystywanych w obszarac...

industries: Maszyny dla przetwórstwa spożywczego,Maszyny i urządzenia,Produkcja i przetwórstwo metali,Biotechnologia,Przemysł farmaceutyczny,Farmacja i biotechnologia,Kosmetyki,Przetwórstwo spożywcze
date: 11.08.2019 - 12.06.2019  

See more offers