Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzego wymaga fiskus

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-12-22 16:03:25
irlandia, podatki, vat, cit, prawo

W Irlandii obowiązują dwie stawki PIT – 20 proc. i 40 proc., a progi zależą od sytuacji rodzinnej podatnika. Stawka podstawowa podatku od dochodów spółek, czyli CIT, wynosi 12,5 proc., a podwyższona do 25 proc. dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych, np. z inwestycji. Od 2016 r. wprowadzono także obniżoną stawkę podatku do 6,25 proc. (Knowledge Development Box) od zysków firm z działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w Irlandii (od wytwarzanych wartości intelektualnych).


 

Podatek od dochodów osobistych
(Personal Income Tax – PIT)

W Irlandii obowiązują 2 stawki podatku PIT 20% i 40%. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika w 2018 r. obowiązywać będą następujące progi podatkowe:

 • osoba samotna nieutrzymująca innych osób płaci 20% podatku od dochodu do 34.550 EUR, a od nadwyżki 40%;
 • osoba samotnie wychowująca dzieci płaci 20% podatku od dochodu do 38.550 EUR, a od nadwyżki 40%;
 • małżeństwo, w którym 1 osoba uzyskuje dochód płaci 20% podatku od dochodu do 43.550 EUR, a od nadwyżki 40%
 • małżeństwo, w którym obydwie osoby osiągają dochód zapłacą 20% podatku od kwoty do 43.550 EUR + dochód współmałżonka (maksymalnie 25.550 EUR), a od nadwyżki 40%

Tak wyliczony podatek dochodowy należy skorygować o ulgę podatkową, która dla osoby samotnej wynosi 1650 EUR.  Można też skorzystać z ulg podatkowych z tytułu wieku, kosztów edukacji czy też posiadania niepełnosprawnych dzieci.

Osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy) rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego na okres do dwóch lat (kwota nieprzekraczająca 40.000 EUR rocznie).

 

Podatek od dochodów spółek
(Corporate Income Tax – CIT)

Stawka podstawowa wynosi 12,5%. Podwyższona do 25% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych np. od zysków z inwestycji.

Nowo powstałe spółki mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego przez okres 3 lat, o ile ich zobowiązania podatkowe nie przekroczą rocznie kwoty 40 tys. EUR. Zwolnienia nie dotyczą firm usługowych i zajmujących się eksploatacją surowców.

Od 2016 r. wprowadzono także obniżoną stawkę podatku do 6,25 proc. (Knowledge Development Box) od zysków firm z działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w Irlandii (od wytwarzanych wartości intelektualnych).

 

Podatek od wartości dodanej
(Value Added Tax – VAT)

Podstawowa stawka podatku VAT w Irlandii wynosi 23%. W przypadku niektórych towarów (np. określone rodzaje żywności) i usług (np. usługi remontowe) stosuje się stawkę obniżoną 13,5%.

Na wybrane usługi związane z turystyką, usługi cateringowe, hotelowe, seanse kinowe, przedstawienia teatralne, muzyczne, galerie, a także usługi sportowe, fryzjerskie, powiązane z turystyką usługi drukarskie oraz gazety obowiązuje stawka 9%.

W rolnictwie stosuje się stawkę VAT 5,2%, a w obrocie zwierzętami hodowlanymi wynosi ona 4,8%.

Na niektóre towary (np. określone rodzaje żywności, książki, farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie oraz ubrania dziecięce) stosuje się stawkę zerową. Stawka zerowa obowiązuje również przy sprzedaży w ramach Unii Europejskiej, gdy nabywcą jest podatnik VAT (osoby fizyczne i firmy niezarejestrowane dla podatku VAT są z tego przywileju wykluczone).

 

Podatek akcyzowy
(Excise Duty)

Podatkiem tym objęte są nim m.in. wyroby alkoholowe, tytoniowe, paliwa oraz oleje.

 

Podatki od darowizn i spadków
(Capital Acquisitions Tax)

Stawka podstawowa tego podatku wynosi 33%. Kwota wolna od podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W grupie A (syn/ córka) górna granica to 310 tys. EUR, w grupie B (rodzice, brat, siostra, siostrzeniec, siostrzenica, wnuki) – 32.500 EUR, w grupie C (pozostali) – 16.250 EUR.

 

Podatek od zysków kapitałowych
(Capital Gains Tax)

Stawka podstawowa podatku dochodowego od zysków z inwestycji wynosi 33%.

 

Podatek od wypłaconych dywidend
(Dividend Withholding Tax)

Podatek ten płacą spółki z siedzibą w Irlandii przy wypłacaniu dywidendy. Stawka podstawowa wynosi 20%. W niektórych sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku płacenia tego podatku.

 

Podatek od dochodów z depozytów bankowych (Deposit Interest Retention Tax – D.I.R.T.)

Stawka tego podatku wynosi 41%.

 

Podatek przy kontraktach
(Relevant Contract Tax – RCT)

Podatek potrącany przez zleceniodawcę i przekazywany do urzędu skarbowego z wynagrodzenia podwykonawcy przy wypłatach wynikających z realizowanych kontraktów w branży budowlanej, leśnictwie oraz przetwórstwie mięsa. Podatek ten traktowany może być jako zaliczka na podatek dochodowy lub inny podatek należny fiskusowi (za zgodą tegoż). Stawki to 0%, 20% oraz 35%. Dla nowych podmiotów w branży budowlanej najczęściej domyślnie stosowana jest stawka 20%, o której zmianę na 0% można wnosić po kilku miesiącach działalności. Podatek stosowany jest zarówno wobec podmiotów zarejestrowanych w Irlandii jak i zagranicznych.

 

Opłata skarbowa
(Stamp Duty)

Objęte są nią niektóre czynności prawne (np. transakcje kupna-sprzedaży w obrocie nieruchomościami) oraz określone usługi finansowe (np. korzystanie z kart bankowych, obrót czekowy, zbywanie udziałów w spółkach). W zależności od rodzaju dokumentu opłata występuje w postaci ad valorem lub stałej stawki. W obrocie niektórymi dokumentami używany jest system pobierania opłat skarbowych poprzez wydanie certyfikatu (znaczka skarbowego; eStamping system).

 

Podatek z tytułu rejestracji pojazdów
(Vehicle Registration Tax)

Podatek dotyczy wszystkich nowo rejestrowanych w Irlandii pojazdów oraz używanych pojazdów importowanych. Niezależnie od tego podatku, właściciele pojazdów co roku opłacają podatek drogowy (Motor Tax).

Dla pojazdów zarejestrowanych przed lipcem 2008 r. wysokość podatku drogowego zależy od pojemności silnika auta. W przypadku pojazdów zarejestrowanych po 1 lipca 2008 r., jego wysokość jest uzależniona od emisji dwutlenku węgla.

 

Opłaty celne
(Customs Duty)

Dotyczą one importu z krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla wszystkich krajów Unii Europejskiej obowiązuje jednolita taryfa celna.

 

Wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (Universal Socjal Charge – USC)

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie płacone przez pracowników łączące w sobie 2 elementy: ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia socjalnego. Podatek ten zastąpił stosowane przedtem Income Levy oraz Health Levy. Obowiązek odprowadzania składek z tego tytułu dotyczy również osób samozatrudniajacych się, czyli prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (sole trader). USC nalicza się progresywnie. W 2018 r. stawki USC wynoszą:

 • 0,5% przy dochodach pomiędzy 0 i 12.012 EUR;
 • 2% przy dochodach pomiędzy 12.012 EUR i 19.372 EUR. Stawka ta odnosi się też do dochodów poniżej 60.000 EUR w przypadku osób powyżej 70. roku życia oraz posiadaczy karty medycznej (Medical Card);
 • 4,75% przy dochodach pomiędzy 19.372 EUR i 70.044 EUR.
 • 8% przy dochodach przekraczających 70.044 EUR.
 • 11% dla osób samozatrudnionych przy dochodach powyżej 100.000 EUR.

Dla przykładu: osoba zarabiająca rocznie 25 tys. EUR w 2017 r. zapłaci składkę USC w wysokości 0,5% od pierwszych 12.012 EUR, 2,5% od kwoty powyżej 12.012 do 18.772 EUR i 5% od pozostałej części dochodu.

 

USC nie obejmuje:

 • osób, których roczny dochód nie przekracza 13.000 euro
 • osób, które pobierają zasiłki
 • dochodów objętych wyłącznie podatkiem od dochodów z depozytów bankowych (D.I.R.T.)

 

Niezależnie od tego pracodawcy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (Pay Related Social Insurance – PRSI) w wysokości 8,5% lub 10,75% od wynagrodzeń swoich pracowników.

Niższa składka dotyczy pracowników zarabiających do 376 euro tygodniowo. Pracownicy płacą składki społeczne PRSI w wysokości 4% od dochodów powyżej 352 EUR tygodniowo. 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą także zobowiązane są do opłacenia PRSI w wysokości 4% (minimum 500 EUR rocznie). Składki PRSI płatne są też od dochodów z najmu, przychodów z lokat, dywidend i odsetek od depozytów, gdy dochody te przekraczają 3.174 EUR rocznie lub gdy są to dochody osób samozatrudnionych.

 

Podatek od nieruchomości

Podatek ten pobierany jest przez Revenue Comissioners na podstawie samodzielnie szacowanej wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych, w tym przeznaczonych pod wynajem.

Stawka 0,18% wartości rynkowej obowiązuje do pierwszego 1.000.000 euro. Od wartości powyżej 1.000.000 euro stosuje się stawkę 0,25%. Przy wartości poniżej 100.000 euro opodatkowane jest tylko 50.000 euro.

Możliwe jest zwolnienie z obowiązku opłacania tego podatku na trzy lata w przypadku:

 • wszystkich nowych lub nieużytkowanych domów, zakupionych przed końcem 2016 r.
 • domów nabytych w 2013 r. przez kupujących nieruchomość po raz pierwszy
 • mieszkań i domów w nieukończonych osiedlach

Szczegółowe informacje nt. obowiązujących w Irlandii podatków znajdują się na stronie internetowej miejscowego Urzędu Skarbowego (Revenue Commisioners): www.revenue.ie.

Opracowano we współpracy z portalem www.podatki.ie prowadzonym przez Polskie Biuro Rachunkowe w Irlandii www.kaplan.pl.

 

Aktualizacja: 22 grudnia 2017 r.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nowe <a href=Implanty Toruń nowoczesna stomatologia">

Nowe Implanty ...

Dobry Dentysta Toruń - Gabinet stomatologiczny Czym jest proteza w jeden dzień i dlaczego różni ...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Marian Poręba Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę
Automatyczne <a href=Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i Maszyny rozlewnicze">

Automatyczne Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i ...

Automatyczne Nalewarki Toruń - Producent nalewarek Toruń – Maszyny rozlewnicze Maszyny rozlewnic...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Księgowość Toruń - Biuro rachunkowe Toruń

Czy warto zdecydować się na współpracę Biuro rachunkowe Toruń Plusów nawiązania współpracy z biu...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Barbara Machoń Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert