Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKalejdoskop firmowy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-03-30 14:20:18
irlandia, spółki, prawo, gospodarka

Obowiązujące w Irlandii przepisy i regulacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej należą do jednych z najbardziej liberalnych na świecie

 

Obowiązujące w Irlandii przepisy i regulacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej należą do jednych z najbardziej liberalnych na świecie. Czas załatwiania spraw urzędowych jest stosunkowo krótki, wiele czynności można załatwić jednie drogą elektroniczną, a instytucja tzw. „jednego okienka” jest tu szeroko rozpowszechniona. Nie oznacza to jednak, iż prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii pozbawione jest jakichkolwiek problemów. Szereg dziedzin podlega koncesjonowaniu bądź wymaga uzyskania licencji instytucji różnego szczebla. Jednak i w tym względzie procedura ich uzyskania jest z reguły znacznie łatwiejsza niż w innych krajach. Z uwagi na fakt, iż w Irlandii obowiązuje odmienny niż w Polsce (i w innych krajach kontynentalnej Europy) porządek prawny oparty na tzw. prawie zwyczajowym (ang. Common Law) w wielu przypadkach przed podjęciem określonych decyzji biznesowych wskazane jest zasięgnięcie opinii bądź porady miejscowego prawnika lub księgowego.

 

Formy prawne

W Irlandii istnieją następujące formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. jednoosobowa działalność gospodarcza (ang. sole trader);
 2. spółki osobowe:
 • spółka jawna (ang. partnership),
 • spółka komandytowa (ang. limited partnership).

3. spółki kapitałowe:

 • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. private limited liability, Ltd.);
 • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (ang. public limited liability, PLC, Corporation - SA).

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza (ang. sole trader)

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia biznesu w Irlandii. Zalecana jest na początek większości małych przedsięwzięć. Jej założenie wiąże się z bardzo niskimi kosztami, a rejestracja jest niezwykle prosta. Ta forma działalności nie posiada własnej osobowości prawnej. Działalność prowadzona jest we własnym imieniu i na własny rachunek. Zakładana jest na czas nieokreślony, a firmą zarządza się osobiście. Właściciel ponosi nieograniczoną odpowiedzialność – całym swoim majątkiem. Można występować na rynku pod własnym imieniem i nazwiskiem lub zarejestrować pod inną nazwą „business name”. Rozliczenie działalności gospodarczej następuje raz do roku. Właściciel ma pełną kontrolę nad prowadzoną działalnością i bezpośredni dostęp do dochodów/ zysków.

 

Spółki osobowe:

 • spółka jawna (ang. partnership)

Spółki osobowe powołuje się poprzez sporządzenie umowy spółki (ang. partnership agreement) oraz dopełnienie innych formalności. Szczegółowe regulacje dotyczące ich utworzenia znajdują się w Ustawie o spółkach osobowych z 1890 roku z późniejszymi zmianami (ang. Partnership Act 1890). Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Ich szczególną cechą jest nieograniczona i solidarna odpowiedzialność wspólników. Spółką zarządzają wspólnicy (przynajmniej dwie osoby), a zakładana jest na czas określony w umowie.

 • spółka komandytowa (ang. limited partnership)

W odróżnieniu od spółki jawnej gdzie odpowiedzialność jest nieograniczona i solidarna dla wszystkich partnerów, tak w przypadku spółki komandytowej jeden z partnerów odpowiada pełnym majątkiem, a drugi (ang. limited partner) tylko do wysokości wkładu. Parter odpowiadający całym majątkiem prowadzi bieżący zarząd, a rola partnera o ograniczonej odpowiedzialności sprowadza się do udzielenia wkładu finansowego i do partycypacji w zysku. Także w tym przypadku zaleca się sporządzenie umowy pomiędzy partnerami.

 

Spółki kapitałowe:

 • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. private limited liability, Ltd.),
 • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (ang. public limited liability, PLC, Corporation - SA).

Spółki kapitałowe powołuje się poprzez sporządzenie aktu założycielskiego spółki (ang. Memorandum of Association), statutu spółki (ang. Articles of Association) oraz dopełnienie innych formalności. Szczegółowe regulacje dotyczące ich utworzenia znajdują się w Ustawie o spółkach kapitałowych z 1963 roku z późniejszymi zmianami (ang. Companies Act 1963). Odpowiedzialność wspólników jest w nich ograniczona do wysokości udziałów/akcji.

 

Rejestracja podmiotu

Najważniejsze etapy zakładania działalności gospodarczej w Irlandii to: uzyskanie numeru PPS (odpowiednik polskiego PESEL/REGON), wybór formy prawnej działalności biznesowej, procedura rejestracji, kwestie związane z rachunkowością i ubezpieczeniem, założenie konta bankowego, kwestie podatkowe oraz dodatkowe wymagania występujące w niektórych branżach (pozwolenia i licencje). Specyficzne procedury obowiązują w branży budowlanej oraz sektorze spożywczym, czyli w tych branżach, w których polscy obywatele wykazują w Irlandii szczególną aktywność. Z uwagi na to, iż Polacy w Irlandii stanowią największą grupę mniejszościową (ok. 150 tys. osób) wiele instytucji irlandzkich podanych w niniejszym opracowaniu prowadzi swoje strony internetowe również w języku polskim.

 

Numer PPS

Numer PPS (ang. Personal Public Service Number) to irlandzki odpowiednik polskiego numeru PESEL/REGON. Posiadanie numeru PPS jest warunkiem koniecznym do podjęcia legalnej pracy, korzystania ze świadczeń socjalnych, a także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w Irlandii. Numer PPS jest zamieszczany na wszelkich dokumentach i korespondencji z/do irlandzkiego Urzędu Skarbowego (ang. Revenue Commissioners) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ang. Social Welfare).

Numer PPS otrzymuje się w irlandzkim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ang. Social Welfare), przy czym konieczny jest osobisty kontakt z najbliższym oddziałem tegoż urzędu, podanie swoich danych osobowych oraz przedstawienie dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) i dokumentów potwierdzających adres zamieszkania w Irlandii (np. faktura za telefon/ gaz/ prąd, wyciąg z banku itp.).

 

Biznes plan i studium wykonalności przedsięwzięcia

Rozważając podjęcie własnej działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę wiele czynników i zalecane jest przeprowadzenie studium wykonalności danego przedsięwzięcia (ang. feasibility study).

Jeśli mamy zamiar ubiegać się o dofinansowanie lub kredyt dla prowadzonej przez nas firmy wówczas konieczne będzie opracowanie biznes planu (ang. bussines plan). Dokumentu tego mogą wymagać także inne instytucje np. gdy w danej działalności konieczne jest uzyskanie licencji.

Głównym celem biznes planu jest pełna prezentacja koncepcji biznesu oraz wykazanie,
że została wykonana analiza rynku, która uzasadnia rozpoczęcie danej działalności gospodarczej. Należy tu też przedstawić informacje o firmie, pracownikach, jej siedzibie, dysponowanej powierzchni biurowej/ produkcyjnej, ewentualnym sprzęcie. Ważnym elementami będą tu także kalkulacje finansowe i przewidywania odnośnie sytuacji firmy w dwóch kolejnych latach. Przy sporządzaniu biznes planu można liczyć na pomoc m.in. lokalnych biur wsparcia przedsiębiorczości (ang. Local Enterprise Office – LEO). Organizacje te dysponują wieloma szablonami, które dzięki poradom mentorów można odpowiednio dostosować do potrzeb konkretnej firmy.

 

Wybór i rejestracja nazwy firmy

Następną czynnością przedsiębiorcy, po wyborze formy działalności prawnej jest rejestracja nazwy firmy (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nadanie nazwy nie jest obowiązkowe).

Nazwę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Spółek (ang. Companies Registration Office – CRO: www.cro.ie). Odpowiedni formularz można wypełnić i wysłać używając opcji on-line na www.core.ie lub przesłać pocztą. Warto nadmienić, ze opcja on-line jest o połowę tańsza (obecnie 20 EUR, a przy rejestracji tradycyjnej 40 EUR).

Aby wniosek o rejestrację nie został odrzucony, należy upewnić się poprzez sprawdzenie na stronie http://www.cro.ie/search/ czy nie istnieje już podmiot o tej samej nazwie.

 

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej (ang. sole trader)

Jeśli przedsiębiorca rozpoczynający jednoosobową działalność gospodarczą zdecydował się na nadanie nazwy swej firmie, aby dokonać jej rejestracji winien wypełnić i wysłać formularz RBN1 (ang. Registration of Business Name 1) oraz uregulować należytą opłatę.

 

Rejestracja spółek osobowych:

 • spółka jawna (ang. partnership),
 • spółka komandytowa (ang. limited partnership).

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na założenie spółki osobowej, aby dokonać jej rejestracji winien wypełnić i wysłać formularz RBN1A (ang. Registration of Business Name 1A) oraz uregulować należytą opłatę.

 

Rejestracja spółek kapitałowych:

 • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. private limited liability, Ltd.),
 • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (ang. public limited liability, PLC, Corporation - SA).

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na założenie spółki kapitałowej, aby dokonać jej rejestracji winien wypełnić i wysłać formularz RBN1B (Registration of Business Name 1B) oraz uregulować należytą opłatę.

 

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Drugą czynnością przedsiębiorcy rozpoczynającego własną działalność gospodarczą jest jej rejestracja w Urzędzie Skarbowym (ang. Revenue Commisioners: www.revenue.ie).

W tym celu należy wypełnić tylko 1 formularz, który służy zarówno do rejestracji na potrzeby podatku dochodowego (PIT lub CIT), podatku VAT (jeśli firma będzie go płacić), odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy (PAYE) i ubezpieczenie społeczne (PRSI) swoich pracowników. W przypadku branży budowlanej, przetwórstwa żywności oraz leśnictwa dodatkowo należy wziąć pod uwagę formularz RCT (ang. Relevant Contract Tax).

W zależności od formy prawnej, jaką przedsiębiorca wybierze, należy wypełnić i wysłać jeden z poniższych formularzy (dotyczą one firm mających rezydencję w Irlandii):

 • formularz TR 1 (FORM TR1) w przypadku osób fizycznych i spółek osobowych,
 • formularz TR 2 (FORM TR2) w przypadku spółek kapitałowych.

Dla firm, które nie są rezydentami w Irlandii zastosowanie mają odrębne formularze.

Powyższe formularze można przesłać do Urzędu Skarbowego pocztą lub wypełnić je on-line: www.ros.ie.

 

Wybór rodzaju ubezpieczenia

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej jak i struktury przedsięwzięcia należy rozważyć i dobrać odpowiednie rodzaje ubezpieczenia.

Mogą to być:

 • OC,
 • pracownicze,
 • szkody majątkowe / utracone korzyści,
 • komunikacyjne,
 • dodatkowe.

W Irlandii istnieje wiele firm oferujących ubezpieczenia dla biznesu. Ich listę można znaleźć m.in. na stronie internetowej Irlandzkiego Stowarzyszenia Brokerów: http://iba.ie/why-use-a-broker/find-a-broker/

 

Otwarcie konta bankowego

W działalności biznesowej bardzo ważne jest założenie odrębnego firmowego konta bankowego. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej bywa to niejednokrotnie pomijane. Brak wydzielonego konta biznesowego znacznie utrudnia śledzenie przepływów gotówkowych firmy, a co za tym idzie uniemożliwia bieżące analizowanie jej sytuacji ekonomicznej. Takie zaniedbanie może doprowadzić do niewypłacalności, a co za tym idzie bankructwa.

Warto też rozważyć założenie dodatkowego konta depozytowego, na którym deponowałoby się miesięcznie zaliczki na poczet podatku dochodowego. Podlegając obowiązkowi rozliczenia się z urzędem podatkowym raz w roku, trzeba się wykazać dużą dyscypliną, aby zebrać środki należne urzędowi z tytułu odprowadzanych podatków.

 

Ważne adresy

 

Companies Registration Office - CRO

Parnell House, 14 Parnell Square, Dublin 1, Ireland

Tel. (+353) 1 804 5200

https://www.cro.ie/

 

Revenue

http://www.revenue.ie/

 

Local Enterprise Office – LEO

https://www.localenterprise.ie/

 

Workplace relations

https://www.workplacerelations.ie/en/

 

 
Pliki do pobrania

Irlandia - Przewodnik prowadzenia i rejestracji firm
pdf | 342.13 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nowe <a href=Implanty Toruń nowoczesna stomatologia">

Nowe Implanty ...

Dobry Dentysta Toruń - Gabinet stomatologiczny Czym jest proteza w jeden dzień i dlaczego różni ...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Marian Poręba Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę
Automatyczne <a href=Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i Maszyny rozlewnicze">

Automatyczne Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i ...

Automatyczne Nalewarki Toruń - Producent nalewarek Toruń – Maszyny rozlewnicze Maszyny rozlewnic...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Księgowość Toruń - Biuro rachunkowe Toruń

Czy warto zdecydować się na współpracę Biuro rachunkowe Toruń Plusów nawiązania współpracy z biu...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Barbara Machoń Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert