Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek budownictwa mieszkaniowego w Irlandii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marek Kubel-Grabau | 2015-10-12 11:11:27
aktualności

Po siedmiu latach od załamania gospodarki irlandzkiej rynek budownictwa mieszkaniowego w tym kraju powoli odżywa.

Po siedmiu latach od załamania gospodarki irlandzkiej rynek budownictwa mieszkaniowego w tym kraju powoli odżywa. W 2013 r. branża ta osiągnęła najniższy wynik. Zbudowano wówczas 8.301 nowych domów. Był to najgorszy rezultat nie tylko ostatnich lat, ale także okresu od kiedy rozpoczęto prowadzenie statystyk w 1970 r. W porównaniu ze szczytem dobrej koniunktury w 2006 r. (93 tys.) oznaczało to spadek o 91%. Wyniki za 2014 r. są optymistyczne. W całym kraju oddano do użytku ponad 11 tys. lokali mieszkalnych (mieszkań i domów). W poszczególnych hrabstwach sytuacja jest jednak zróżnicowana. Najwięcej domów zbudowano w regionie Dublina (3.268, wzrost o 140%), Cork (1.153, +5%), Galway (586, +15%), Kildare (548, +23%), Donegal (439, +10%), Wexford (455, +49%), Meath (403, +41%), Mayo (380, +22%), Louth (326, +5%), Clare (310, +44%), Tipperary (273, +3%), Cavan (259, +50%), Waterford (232, +10%), Westmeath (217, +37%), Laois (189, +1%), Longford (129, +43%), Offaly (130, +11%). Mniej domów w stosunku do poprzedzającego roku oddawano do użytku w hrabstwach: Kerry (309, -7%), Limerick (270, -21%), Wicklow (245, -5%), Sligo (145, -10%), Monagham (142, -5%), Leitrim (86, -4%). W pozostałych regionach budownictwo mieszkaniowe zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie: Kilkenny (179), Roscommon (174), Carlow (169).

Tabela 1. Liczba domów mieszkalnych w Irlandii oddanych do użytku w latach 1970-2014.

Rok

Liczba domów i apartamentów

1970*

13.887

1980

27.785

1990

19.539

2000

49.812

2001

52.602

2002

57.695

2003

68.819

2004

76.954

2005

80.957

2006

93.419

2007

78.027

2008

51.724

2009

26.420

2010

14.602

2011

10.480

2012

8.488

2013

8.301

2014

11.016

* Rozpoczęcie rejestracji danych nt. zbudowanych domów

Źródło: Irlandzka Federacja Przemysłu Budowlanego

Załamanie irlandzkiego rynku budownictwa mieszkaniowego znalazło też odzwierciedlenie w poziomie inwestycji. O ile w 2006 r. osiągnęły one łączną wartość 38,6 mld EUR to w 2013 r. było to zaledwie 8,8 mld EUR.

Tabela 2. Wartość irlandzkich inwestycji w sektorze budownictwa w latach 2006-2013:

Rok

Wartość inwestycji budowlanych [mld EUR]

2006

38,6

2007

35,1

2008

25,8

2009

16,1

2010

11,4

2011

9,2

2012

b.d.

2013

8,8

Źródło: Irlandzka Federacja Przemysłu Budowlanego

Rynek budownictwa mieszkaniowego w Irlandii w okresie boomu gospodarczego został nadmiernie pobudzony poprzez łatwy i niekontrolowany dostęp do kredytów hipotecznych. Duże nakłady inwestycyjne przekładały się na wysoką liczbę pracowników zatrudnionych w tym sektorze. W szczytowym okresie (2007 r.) pracowało tam około 274 tys. osób bezpośrednio związanych z branżą. Wraz z pęknięciem sztucznie napompowanej bańki w sektorze nieruchomości, załamaniem się irlandzkiego sektora bankowego i w konsekwencji gospodarki tego kraju, zatrudnienie w sektorze budownictwa w tym kraju drastycznie spadło. Od ponad dwóch lat sytuacja w tym obszarze powoli poprawia się. Na koniec II kwartału 2015 r. liczba osób zatrudnionych w budownictwie wyniosła 125,9 tys.

Tabela 3. Średnie zatrudnienie w sektorze budowlanym w latach 1998 - 2014:

Rok

Średnie zatrudnienie w sektorze budowlanym

1998

124,000

1999

140,575

2000

162,575

2001

173,700

2002

175,925

2003

181,800

2004

203,225

2005

232,525

2006

259,500

2007

270,325

2008

239,350

2009

157,075

2010

121,000

2011

107,800

2012

101,333

2013

103,300

2014

116,400

2015 II kwartał

125,900

Źródło: Irlandzka Federacja Przemysłu Budowlanego

Głęboki kryzys budownictwa irlandzkiego odczuli także polscy pracownicy zatrudnieni w tym sektorze. Większość z nich została bez pracy. Załamanie widoczne było także w eksporcie materiałów budowlanych z Polski do Irlandii. Dla przykładu w latach 2007-2008 wartość eksportu do Irlandii wyrobów stolarskich dla budownictwa nieznacznie przekraczała 22 mln EUR. W tych latach Irlandia była 7 rynkiem zbytu w tej kategorii towarów na świecie. Sprzyjała temu wysoka jakość oferowanego towaru, konkurencyjne ceny oraz obecność na rynku wielu polskich firm budowlano-remontowych, które realizując prace na terenie Irlandii wykorzystywały polskie materiały budowlane. W późniejszych latach na skutek załamania się irlandzkiego budownictwa nasz eksport w tej grupie zmniejszył się do poziomu 4,8 mln EUR w 2012 r. Od dwóch lat sytuacja powoli poprawia się. W 2014 r. eksport stolarki budowlanej do Irlandii wyniósł 8 mln EUR (w ciągu roku wzrósł o 23%).

O słabości sektora budowlanego w przeciągu kilku ostatnich lat w Irlandii świadczy także częstotliwość odbywania się wystaw dla tej branży. Ostatnia tego typu impreza miała miejsce w 2012 r. i wzięło w niej udział zaledwie 50 wystawców. W latach 2011 i 2013-2014 wystawy budowlane w Irlandii skierowane dla firm nie odbyły się ze względu na nikłe zainteresowanie. Dużo większą popularnością cieszy się impreza adresowana do właścicieli mieszkań i domów. Organizowana dwa razy do roku wystawa Ideal Home Show gromadzi ponad 200 wystawców i około 12 tys. odwiedzających. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość nabycia wybranych produktów, zamówienia usług i zasięgnięcia bezpłatnych konsultacji specjalistów czy pracowników banków.

Perspektywy dla rynku nieruchomości w Irlandii

Dane dotyczące produkcji budowlanej po II kwartale 2015 r. są bardzo obiecujące. Według wstępnych danych irlandzkiego urzędu statystycznego budownictwo mieszkaniowe w Irlandii w II kwartale br. w wyrażeniu ilościowym w ciągu roku wzrosło o 44,5% (14,6% w skali kwartału), a budownictwo komercyjne o 7,6% (3,1% w skali kwartału). W wyrażeniu wartościowym w II kwartale br. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku w budownictwie mieszkaniowym wzrost osiągnął poziom 46,4% (16,1% w skali kwartału), a w komercyjnym 8,8% (3,4% w skali kwartału).

Coraz lepiej wygląda także sytuacja w zakresie udzielonych pozwoleń na budowę. W II kwartale wydano je na 3.010 jednostki mieszkaniowe (2.637 domy i 373 apartamenty). W stosunku do sytuacji sprzed roku nastąpił wzrost o 87,4%.

Według raportu z września 2015 r. przygotowanego przez Ulster Bank nastroje wśród kadry kierowniczej sektora budowlanego w Irlandii są optymistyczne, choć z tendencją słabnącą. O ile w maju br. indeks PMI w tym obszarze wyniósł 63,3 pkt. to ostatni odczyt z sierpnia br. wskazuje 56,5 pkt. Na ten wynik składają się: budownictwo mieszkaniowe (64,4 pkt), budownictwo obiektów handlowych (56,9 pkt), budowa dróg i obiektów inżynieryjnych (48,4 pkt). Warto przypomnieć, że przekroczenie pułapu 50 punktów jest równoznaczne z dobrą koniunkturą.

Ceny nieruchomości w Irlandii

Od początku załamania gospodarki irlandzkiej w 2007 r. nieruchomości w całej Irlandii gwałtownie traciły na wartości. Dopiero od 2013 r. ceny zaczęły na powrót rosnąć. Najpierw wzrosty były widoczne tylko w Dublinie, ale później także w innych częściach kraju. W lipcu 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2014 r. ceny nieruchomości w całym kraju wzrosły średnio o 9,4%, w tym dla Dublina o 9%, a dla reszty kraju o 9,6%. W skali całej Irlandii obecny poziom cen jest nadal niższy o 36,9% od cen notowanych w 2007 r.

Rosnące ceny wynikają między innymi z tego, że po załamaniu gospodarki kraju, a szczególnie sektora budowlanego, nowe budownictwo mieszkaniowe uległo drastycznemu zmniejszeniu. O ile jeszcze w 2009 r. pojawiały się sygnały o nadpodaży nieruchomości i dużej ilości mieszkań niezamieszkałych, budowanych w celach spekulacyjnych licząc na dalszy wzrost cen, tak od 2013 r. agencje nieruchomości sygnalizowały, iż baza dostępnych lokali jest coraz mniejsza. Z kolei zainteresowanie domami lub apartamentami utrzymuje się corocznie na poziomie około 20 – 25 tys. Stąd zmniejszona podaż sprawia, że ceny rosną.

Możliwości dla polskich przedsiębiorców

Widoczna w Irlandii od ponad dwóch lat stopniowa poprawa sytuacji w budownictwie mieszkaniowym sprzyja także wzrostowi sprzedaży do tego kraju polskich materiałów budowlanych i wykończeniowych, stolarki otworowej (drzwi i okna), a także mebli i artykułów dekoracyjnych. Wśród miejscowych firm budowlanych pojawia się coraz więcej ofert pracy. Zapotrzebowanie rośnie nie tylko na pracowników fizycznych, ale też na osoby doświadczeniem i kwalifikacjami w tej dziedzinie. Według szacunków organizacji branżowych, aby możliwe było oddawanie rocznie do użytku 20 tys. mieszkań/domów w sektorze tym będzie musiało zostać zatrudnionych dodatkowo około 70 tys. osób. Duże szanse rozwoju będą miały także przedsiębiorstwa budowlane zakładane przez polskich obywateli.

Okazja do prezentacji polskich wyrobów dla domów i ogrodów

Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania ze stoiska Ambasady RP w Dublinie podczas wystawy Ideal Home Show, odbywającej się w dniach 23-26 października br. Wystawiają się tu producenci/ dystrybutorzy mebli i akcesoriów dekoracyjnych, okien, drzwi, materiałów budowlanych i izolacyjnych, artykułów ogrodowych, ale też kosmetyków. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.