Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrognoza rozwoju gospodarki irlandzkiej do 2016 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marek Kubel-Grabau | 2015-10-05 14:18:08
prognoza, irlandia

W dniu 2 października 2015 r. Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2016.

W dniu 2 października 2015 r. Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2016. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z lipca br.) uwzględniono tu ostateczne dane za rok 2014 w zakresie PKB i PNB. Skorygowano także prognozę w zakresie kilku wskaźników makroekonomicznych. Analitycy CBI oceniają, że po bardzo dobrych danych za pierwsze półrocze br. na koniec 2015 r. PKB wzrośnie o 5,8%, co oznacza podwyższenie spodziewanego wyniku o 1,7% w stosunku do poprzedniego raportu. W kolejnym roku gospodarka irlandzka ma dalej przyśpieszać. Według prognoz w 2016 r. PKB wzrośnie o 4,7%. Eksport, który jest głównym czynnikiem wzrostu gospodarki irlandzkiej, w bieżącym roku ma zwiększyć się w stosunku do 2014 r. o 11,1%. W kolejnym roku oczekuje się wzrostu o 6,7%. Wynikać to będzie m.in. ze spodziewanej poprawy koniunktury gospodarczej u największych odbiorców towarów irlandzkich. Najnowszy raport wśród pozytywnych zjawisk wymienia wzrost zatrudnienia (o 2,4% w roku bieżącym i 2,2% w przyszłym) i związany z tym malejący poziom bezrobocia (9,5% w br.). Oczekuje się, że proces ten będzie kontynuowany i do końca 2016 r. stopa bezrobocia powinna zmniejszyć się do 8,5%. Prognoza do 2016 r. zakłada, iż szybszy wzrost irlandzkiego dochodu narodowego będzie również następstwem rosnących nakładów inwestycyjnych oraz poprawy nastrojów w zakresie konsumpcji indywidualnej. W 2014 r. nastąpiło przełamanie trendu spadkowego w zakresie wydatków osobistych konsumentów, które wzrosły w stosunku do poprzedzającego roku o 2%. Prognoza na kolejne dwa lata w tym zakresie jest pomyślna. Według przewidywań konsumpcja indywidualna na rosnąć dalej odpowiednio o 3% w roku bieżącym i 2,5% w przyszłym. Wydatki sektora publicznego w 2015 r. wzrosną o 0,5%, a w kolejnym o 0,9%. Inflacja (CPI) oraz zharmonizowany wskaźnik cen detalicznych (HICP) w Irlandii będą stopniowo przyśpieszały. W bieżącym roku oczekuje się, że oba wskaźniki wyniosą 0,3%, a w kolejnym: 1,5%. Z punktu widzenia interesów zagranicznych, w tym polskich eksporterów sprzedających swoje towary do Irlandii, istotny jest prognozowany poziom irlandzkiego importu. W najnowszym raporcie CBI przewiduje się, iż w bieżącym roku import wzrośnie o 11,9%, a w kolejnym o 7,4%. Najważniejsze wskaźniki prognozy rozwoju gospodarki Irlandii opracowane przez Centralny Bank Irlandii przedstawiają się następująco: Wskaźniki 2012 2013 2014 2015 (prognoza) 2016 (prognoza) Produkt Krajowy Brutto (zmiana w %) 0,2 1,4 5,2 5,8 4,7 Konsumpcja indywidualna (zmiana w %) -0,8 -0,3 2,0 3,0 2,5 Wydatki sektora publicznego (zmiana w %) -2,2 1,4 4,6 0,5 0,9 Eksport towarów i usług (dynamika w %) 2,1 2,5 12,1 11,1 6,7 Import towarów i usług (dynamika w %) 2,9 0,0 14,7 11,9 7,4 Wskaźnik cen detalicznych (CPI) (zmiana w %) 1,7 0,5 0,2 0,3 1,5 Wskaźnik cen detalicznych (HICP) (zmiana w %) 1,9 0,5 0,3 0,3 1,5 Liczba zatrudnionych (zmiana w %) -0,6 2,2 1,9 2,4 2,2 Stopa bezrobocia (w %) 14,6 13,1 11,2 9,5 8,5 Źródło: Central Bank of Ireland Quarterly Bulletin 4, 2 October 2015