Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolsko-irlandzka współpraca handlowa w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2015-11-16 14:31:53
handel zagraniczny, polska, irlandia

Po III kwartałach 2015 r. polski eksport do Irlandii zwiększył się o 16,8% do poziomu 456,3 mln EUR.

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki polsko–irlandzkie obroty handlowe po III kwartałach 2015 r., w porównaniu do tego samego okresu roku 2014 zwiększyły się o 287,4 mln EUR tj. o 23,6% do poziomu 1.503,9 mln EUR. Polski eksport do Irlandii zwiększył się o 16,8% do poziomu 456,3 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii wzrósł o 26,9% i wyniósł 1.047,6 mln EUR. W konsekwencji wyższego przyrostu importu z Irlandii od eksportu do tego kraju pogorszeniu uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deficyt zwiększył się z 435,1 mln EUR na koniec września 2014 r. do 591,3 mln EUR na koniec września br.

W porównaniu do sytuacji sprzed roku po III kwartałach 2015 r. polski eksport do Irlandii zwiększył się o 65,6 mln EUR. W największym stopniu wzrósł eksport wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 26,9 mln EUR), artykułów rolno-spożywczych (o 26,4 mln EUR), wyrobów różnych (gł. mebli) (o 6,2 mln EUR), wyrobów metalurgicznych (o 4,7 mln EUR), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 3,7 mln EUR) oraz wyrobów przemysłu chemicznego (o 2,5 mln EUR). W mniejszym stopniu zwiększył się eksport skór (o 142,7 tys. EUR), wyrobów ceramicznych (o 105,6 tys. EUR) i wyrobów przemysłu lekkiego (o 44,1 tys. EUR). Spadek eksportu dotknął natomiast jedynie grupę produktów mineralnych (o 5,3 mln EUR).

W tym samym okresie zmieniła się również struktura naszego eksportu do Irlandii. W największym stopniu zmniejszył się udział produktów mineralnych (z 6,3% do 4,2%). Największą pozycję w polskim eksporcie do Irlandii stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego (33,8%) oraz artykuły rolno-spożywcze (32,8%).

Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką charakteryzowała się m.in. sprzedaż komputerów, mięsa drobiowego, samochodów osobowych, mięsa wołowego, papierosów, przetworów mięsnych, mięsa wieprzowego, leków, mebli, wędlin, wyrobów stolarskich dla budownictwa, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, opon. Spadek sprzedaży odnotowano natomiast m.in. w eksporcie węgla, przetworów spożywczych, samochodów ciężarowych, makuchów, wyrobów petrochemicznych, piwa, zbiorników i pojemników.

W okresie styczeń – wrzesień 2015 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były następujące grupy towarowe:

Lp.

Kod CN

Działy CN

Wartość w tys. EUR

Dynamika eksportu 2015/2014

Udział [%] w całości polskiego eksportu do Irlandii

1

84

kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części

86.196

134

18,9

2

02

mięso i podroby jadalne

46.313

183

10,1

3

87

pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria

33.087

117

7,3

4

94

meble, pościel, materace, lampy, reklamy świetlne, budynki prefabrykowane

22.943

140

5,0

5

85

maszyny i urz. elektr. oraz ich części, rejestratory i odtwarz. dźwięku, obrazu i dźwięku, ich części i akcesoria

21.780

107

4,8

6

27

paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, woski mineralne

19.112

78

4,2

7

16

przetwory z mięsa ryb, skorupiaków, mięczaków, bezkręgowców wodnych

19.044

116

4,2

8

21

różne przetwory spożywcze

15.655

90

3,4

9

39

tworzywa sztuczne i artykuły z nich

15.270

116

3,3

10

73

wyroby z żeliwa i stali

15.046

139

3,3

 

 

 

 

 

Eksport ogółem

456.304

116,8

100%

Źródło: System Insigos MG

Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego eksportu koncentrację. Prawie 83% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby przemysłu chemicznego oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie produkowane w dużej mierze przez zlokalizowane w Irlandii koncerny międzynarodowe.

Listę najważniejszych grup towarowych w polskim imporcie z Irlandii w okresie styczeń – wrzesień 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.

Kod CN

Działy CN

Wartość w tys. EUR

Dynamika eksportu 2015/2014

Udział [%] w całości polskiego eksportu do Irlandii

1

85

maszyny i urz. elektr. oraz ich części, rejestratory i odtwarz. dźwięku, obrazu i dźwięku, ich części i akcesoria

244.654

154

23,4

2

30

produkty farmaceutyczne

153.929

134

14,7

3

29

chemikalia organiczne

113.021

141

10,8

4

84

kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części

100.164

133

9,6

5

33

olejki eteryczne, rezinoidy, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe

98.950

127

9,4

6

04

produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny i pozostałe jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego

79.239

146

7,6

7

90

przyrz. i aparatura, opt., fotograf., kinematograf., pomiar., kontr., precyzyjne, medyczne, ich części i akcesoria

67.853

97

6,5

8

38

produkty chemiczne różne

52.851

95

5,0

9

49

książki, gazety, obrazki, manuskrypty, maszynopisy, plany, wyroby przemysłu poligraficznego

19.438

96

1,9

10

39

tworzywa sztuczne i artykuły z nich

13.502

105

1,3

 

 

 

 

 

Import ogółem

1.047.615

126,9%

100%

Źródło: System Insigos MG

W okresie styczeń - wrzesień 2015 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,58% i był wyższy niż przed rokiem, kiedy to kształtował się na poziomie 0,49%. W polskim eksporcie udział Irlandii w ciągu roku wzrósł z 0,32% do 0,35%. W przypadku importu udział ten zwiększył się z 0,66% do 0,81%.

Po 9 miesiącach 2015 r. Irlandia była 36. najważniejszym partnerem handlowym Polski w eksporcie i 25. w imporcie.

Po 9. miesiącach 2015 r. dynamika polskiego eksportu do Irlandii (16,8%) była wyższa zarówno od dynamiki polskiego eksportu ogółem (7,2%), jak i eksportu do krajów Unii Europejskiej (9,9%).