Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolsko-irlandzka współpraca handlowa w okresie styczeń-październik 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2015-12-11 21:47:06
irlandia, handel

Po 10 miesiącach 2015 r. polski eksport do Irlandii zwiększył się o 15,3% do poziomu 505,9 mln EUR

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki polsko–irlandzkie obroty handlowe po 10 miesiącach 2015 r., w porównaniu do tego samego okresu roku 2014 zwiększyły się o 283 mln EUR tj. o 20,4% do poziomu 1.671 mln EUR. Polski eksport do Irlandii zwiększył się o 15,3% do poziomu 505,9 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii wzrósł o 22,7% i wyniósł 1.165 mln EUR. W konsekwencji wyższego przyrostu importu z Irlandii od eksportu do tego kraju pogorszeniu uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deficyt zwiększył się z 510,3 mln EUR na koniec października 2014 r. do 659,1 mln EUR na koniec października br.

W porównaniu do sytuacji sprzed roku po 10 miesiącach 2015 r. polski eksport do Irlandii zwiększył się o 67,1 mln EUR. W największym stopniu wzrósł eksport wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 27,8 mln EUR), artykułów rolno-spożywczych (o 27,8 mln EUR), wyrobów różnych (gł. mebli) (o 7,3 mln EUR), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 4,2 mln EUR), wyrobów metalurgicznych (o 4 mln EUR) oraz wyrobów przemysłu chemicznego (o 2,6 mln EUR). W mniejszym stopniu zwiększył się eksport wyrobów ceramicznych (o 286,6 tys. EUR), skór (o 182 tys. EUR) i wyrobów przemysłu lekkiego (o 34,5 tys. EUR). Spadek eksportu dotknął natomiast jedynie grupę produktów mineralnych (o 7,2 mln EUR).

W tym samym okresie zmieniła się również struktura naszego eksportu do Irlandii. W największym stopniu zmniejszył się udział produktów mineralnych (z 6,1% do 3,9%). Największą pozycję w polskim eksporcie do Irlandii stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego (34,1%) oraz artykuły rolno-spożywcze (32,5%).

Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką charakteryzowała się m.in. sprzedaż komputerów, mięsa drobiowego, samochodów osobowych, papierosów, mięsa wołowego, przetworów mięsnych, mebli, mięsa wieprzowego, leków, wyrobów stolarskich dla budownictwa, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, opon. Spadek sprzedaży odnotowano natomiast m.in. w eksporcie węgla, przetworów spożywczych, samochodów ciężarowych, makuchów, wyrobów petrochemicznych, piwa, zbiorników i pojemników.

W okresie styczeń – październik 2015 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były następujące grupy towarowe:

Lp.

Kod CN

Działy CN

Wartość w tys. EUR

Dynamika [%] eksportu 2015/2014

Udział [%] w całości polskiego eksportu do Irlandii

1

84

kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części

99.487

133

19,7

2

02

mięso i podroby jadalne

 

50.384

178

10,0

3

87

pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria

34.785

113

6,9

4

94

meble, pościel, materace, lampy, reklamy świetlne, budynki prefabrykowane

26.797

141

5,3

5

85

maszyny i urz. elektr. oraz ich części, rejestratory i odtwarz. dźwięku, obrazu i dźwięku, ich części i akcesoria

24.052

104

4,8

6

16

przetwory z mięsa ryb, skorupiaków, mięczaków, bezkręgowców wodnych

20.287

112

4,0

7

27

paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, woski mineralne

19.630

73

3,9

8

21

różne przetwory spożywcze

17.771

88

3,5

9

39

tworzywa sztuczne i artykuły z nich

17.337

117

3,4

10

73

wyroby z żeliwa i stali

16.009

127

3,2

 

 

 

 

 

Eksport ogółem

505.934

115,3

100

Źródło: System Insigos MG

Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego eksportu koncentrację. Prawie 83% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby przemysłu chemicznego oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie produkowane w dużej mierze przez zlokalizowane w Irlandii koncerny międzynarodowe.

Listę najważniejszych grup towarowych w polskim imporcie z Irlandii w okresie styczeń – październik 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.

Kod CN

Działy CN

Wartość w tys. EUR

Dynamika

[%] eksportu 2015/2014

Udział [%] w całości polskiego eksportu do Irlandii

1

85

maszyny i urz. elektr. oraz ich części, rejestratory i odtwarz. dźwięku, obrazu i dźwięku, ich części i akcesoria

259.890

145

22,3

2

30

produkty farmaceutyczne

179.172

124

15,4

3

29

chemikalia organiczne

127.276

156

10,9

4

84

kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części

110.339

113

9,5

5

33

olejki eteryczne, rezinoidy, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe

110.069

122

9,4

6

04

produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny i pozostałe jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego

88.258

145

7,6

7

90

przyrz. i aparatura, opt., fotograf., kinematograf., pomiar., kontr., precyzyjne, medyczne, ich części i akcesoria

78.660

99

6,8

8

38

produkty chemiczne różne

57.569

96

4,9

9

49

książki, gazety, obrazki, manuskrypty, maszynopisy, plany, wyroby przemysłu poligraficznego

22.299

100

1,9

10

39

tworzywa sztuczne i artykuły z nich

15.778

110

1,4

 

 

 

 

 

Import ogółem

1.165.021

122,7

100

Źródło: System Insigos MG

W okresie styczeń - październik 2015 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,57% i był wyższy niż przed rokiem, kiedy to kształtował się na poziomie 0,50%. W polskim eksporcie udział Irlandii w ciągu roku wzrósł z 0,32% do 0,34%. W przypadku importu udział ten zwiększył się z 0,68% do 0,80%.

Po 10 miesiącach 2015 r. Irlandia była 37. najważniejszym partnerem handlowym Polski w eksporcie i 25. w imporcie.

Po 10. miesiącach 2015 r. dynamika polskiego eksportu do Irlandii (15,3%) była wyższa zarówno od dynamiki polskiego eksportu ogółem (7%), jak i eksportu do krajów Unii Europejskiej (9,4%).