Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZapytanie ofertowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2016-01-14 00:31:19
rekrutacja

Świadczenie usług obsługi stoiska WPHI podczas targów Hospitality Expo

Zapytanie ofertowe Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Dublinie o świadczenie usług obsługi stoiska WPHI podczas targów Hospitality Expo

I. Przedmiot zamówienia – usługa dotycząca przygotowania, obsługi i demontażu stoiska WPHI podczas targów Hospitality Expo odbywających się w dniach 3-4 lutego 2016 r. w RDS Dublin

Zakres zadań:

  1. Pomoc w przygotowaniu stoiska WPHI w dniu 2 lutego br. polegająca na udekorowaniu ścian planszami zapewnionymi przez zamawiającego;
  2. Obecność na terenie targów w godzinach otwarcia dla zwiedzających od godz. 10:00 do 18:00 w dniu 3 lutego br. i od 10:00 do 17:00 w dniu 4 lutego br.;
  3. Promowanie ofert polskich firm na stoisku WPHI;
  4. Udzielanie podstawowych informacji o zakresie działalności polskich firm;
  5. Odnotowywanie danych kontaktowych firm zainteresowanych polskimi produktami i usługami;
  6. Kierowanie gości do przedstawicieli polskich firm obecnych na stoisku;
  7. W razie potrzeby pełnienie roli tłumacza przy rozmowach handlowych na stoisku pomiędzy polskimi przedsiębiorcami i zagranicznymi klientami;
  8. Wręczanie ulotek, gadżetów reklamowych firm;
  9. Pomoc przy demontażu stoiska WPHI po zakończeniu targów w dniu w 4 lutego br.;
  10. Wykonywanie innych bieżących poleceń kierownika Wydziału;

II. Termin nadsyłania ofert

Do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 12.00 GMT.

III. Okres wykonywania umowy

2-4 lutego 2016 r. w łącznym wymiarze nie większym niż 20 godzin zegarowych.

IV. Forma płatności

Płatność czekiem.

V. Wymagania

Dysponowanie przynajmniej jedną osobą posługującą się biegle językiem polskim oraz angielskim.

Doświadczenie we współpracy związanej z biznesem minimum 1 rok.

Znajomość zagadnień handlu zagranicznego.

VI. Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryterium wyboru oferty: cena – 100%.

Lp.

Kryterium

Ocena

Waga

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena

1-10

10

100

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dokonania wyboru bez podania przyczyny.

 

VII. Sposób realizacji

Świadczenie usług odbywać się będzie na terenie targów RDS w Dublinie (Merrion Road, Dublin 4)

VIII. Termin realizacji

2-4 lutego 2016 r.

IX. Miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta, dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: dublin@trade.gov.pl