Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2017 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2016-01-28 17:23:54
prognoza, irlandia

Według szacunków Centralnego Banku Irlandii w 2015 r. Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 6,6%

W dniu 26 stycznia 2016 r. Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2017. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z października 2015 r.) skorygowano prognozę w zakresie szeregu wskaźników makroekonomicznych. Lepsze rezultaty w zakresie eksportu, konsumpcji indywidualnej, wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnienia pozwoliły analitykom CBI na przedstawienie korzystniejszej szacunków za rok ubiegły i prognozy na rok bieżący.

Obecnie szacuje się, że w minionym, 2015 r. Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 6,6%, w miejsce oczekiwanego uprzednio wzrostu na poziomie 5,8%. Prognoza rozwoju gospodarki irlandzkiej na bieżący rok również poprawiła się. Przewiduje się, że w 2016 r. PKB wzrośnie o 4,8%, co oznacza podwyższenie spodziewanego wyniku o 0,1% w stosunku do poprzedniego raportu. W kolejnym roku gospodarka irlandzka ma dalej przyśpieszać. Według prognoz w 2017 r. PKB wzrośnie o 4,4%.

Eksport, który jest głównym czynnikiem wzrostu gospodarki irlandzkiej, w bieżącym roku ma zwiększyć się w stosunku do 2015 r. o 6,5%. W kolejnym roku oczekuje się wzrostu o 4,9%. Wynikać to będzie m.in. ze spodziewanej poprawy koniunktury gospodarczej u największych odbiorców towarów irlandzkich.

Najnowszy raport wśród pozytywnych zjawisk wymienia wzrost zatrudnienia (o 2,4% w 2016 r. i 1,9% w 2017 r.) i związany z tym malejący poziom bezrobocia (8,2% w br.). Oczekuje się, że proces ten będzie kontynuowany i do końca 2017 r. stopa bezrobocia powinna zmniejszyć się do 7,4%.

Prognoza do 2017 r. zakłada, iż szybszy wzrost irlandzkiego dochodu narodowego będzie również następstwem rosnących nakładów inwestycyjnych oraz utrzymujących się dobrych nastrojów u konsumentów indywidualnych. Szacuje się, że w 2015 r. konsumpcja wzrosła o 3,2%, aby w kolejnych latach rosnąć dalej odpowiednio o 2,8% w 2016 r. i 2% w 2017 r. Wydatki sektora publicznego w 2016 r. mają wzrosnąć o 1,1%, a w 2017 r. o 1,9%.

Inflacja (CPI), jak i zharmonizowany wskaźnik cen detalicznych (HICP) mają utrzymywać się na poziomie 1% (w 2016 r.) i 1,9% (w 2017 r.).

Z punktu widzenia interesów zagranicznych, w tym polskich eksporterów sprzedających swoje towary do Irlandii, istotny jest prognozowany poziom irlandzkiego importu. W najnowszym raporcie CBI przewiduje, iż w br. import wzrośnie o 6,9%, a w kolejnym roku tempo to ma wynieść 4,4%.

Najważniejsze wskaźniki prognozy rozwoju gospodarki Irlandii opracowane przez Centralny Bank Irlandii przedstawiają się następująco:

Wskaźniki

2013

2014

2015

(prognoza)

2016

(szacunek)

2017 (szacunek)

Produkt Krajowy Brutto (zmiana w %)

1,4

5,2

6,6

4,8

4,4

Konsumpcja indywidualna (zmiana w %)

-0,3

2,0

3,2

2,8

2,0

Wydatki sektora publicznego (zmiana w %)

1,4

4,6

3,0

1,1

1,9

Eksport towarów i usług (dynamika w %)

2,5

12,1

12,5

6,5

4,9

Import towarów i usług (dynamika w %)

0,0

14,7

14,8

6,9

4,4

Wskaźnik cen detalicznych (CPI) (zmiana w %)

0,5

0,2

0,1

1,0

1,9

Wskaźnik cen detalicznych (HICP) (zmiana w %)

0,5

0,3

0,0

1,0

1,9

Liczba zatrudnionych (zmiana w %)

2,2

1,9

2,7

2,4

1,9

Stopa bezrobocia (w %)

13,1

11,2

9,4

8,2

7,4

Źródło: Central Bank of Ireland Quarterly Bulletin 1, 26 January 2016

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż Drób Halal

Jako bezpośredni producent drobiu halal oferujemy sprzedaż hurtową tuszek z kurczaka i kury oraz ...
Polska - Warszawa 2020-09-09 Dodał: Adan Hassan Handel, Pozostałe produkty spożywcze, Wyroby z mięsa i ryb, Przetwórstwo spożywcze, Mięso Zobacz ofertę

Domki na wodzie

Domki na wodzie są produkowane w głównej mierze w Polsce. Profesjonalne stocznie są rozlokowane w...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Dodał: Kamil Tyszko Turystyka, sport i rekreacja, Statki i łodzie Zobacz ofertę

Domki na wodzie

Domki na wodzie są produkowane w głównej mierze w Polsce. Profesjonalne stocznie są rozlokowane w...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Dodał: Kamil Tyszko Turystyka, sport i rekreacja, Statki i łodzie Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert