Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatki w Irlandii w 2017 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-01-06 20:28:36
podatki


Podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT) - w Irlandii obowiązują 2 stawki podatku PIT 20% i 40%. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika obowiązują następujące progi podatkowe:

 • osoba samotna nieutrzymująca innych osób, ma kwotę wolną 16.500 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 16.500 do 33.800 EUR, a od nadwyżki 40%;
 • osoba samotnie wychowująca dzieci ma kwotę wolną 24.750 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 24.750 do 37.800 EUR, a od nadwyżki 40%;
 • małżeństwo, w którym 1 osoba uzyskuje dochód ma kwotę wolną 24.750 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 24.750 do 42.800 EUR, a od nadwyżki 40%;
 • małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód ma kwotę wolną 33.800 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 33.800 do 67.600 EUR, a od nadwyżki 40%.

Tak wyliczony podatek dochodowy można jeszcze skorygować o ulgę podatkową z tytułu kosztów wynajmu mieszkania, wieku, kosztów edukacji czy też posiadania niepełnosprawnych dzieci.

Osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy) rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego na okres do dwóch lat (kwota nieprzekraczająca 40.000 EUR rocznie).

Podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax – CIT) - stawka podstawowa wynosi 12,5%. Podwyższona do 25% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych np. od zysków z inwestycji. Nowo powstałe spółki mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego przez okres 3 lat, o ile ich zobowiązania podatkowe nie przekroczą rocznie kwoty 40 tys. EUR. Zwolnienia nie dotyczą firm usługowych i zajmujących się eksploatacją surowców.

Podatek od wartości dodanej VAT (Value Added Tax). Podstawowa stawka podatku VAT w Irlandii wynosi 23%. W przypadku niektórych towarów (np. określone rodzaje żywności) i usług (np. usługi remontowe) stosuje się stawkę obniżoną do wysokości 13,5%. Na wybrane usługi związane z turystyką, usługi cateringowe, hotelowe, seanse kinowe, przedstawienia teatralne, muzyczne, galerie, a także usługi sportowe, fryzjerskie, powiązane z turystyką usługi drukarskie i gazety obowiązuje stawka 9%.

W rolnictwie stosuje się 5,2% stawkę VAT, a w obrocie zwierzętami hodowlanymi wynosi ona 4,8%.

Na niektóre towary (np. określone rodzaje żywności, książki, farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie oraz ubrania dziecięce) stosuje się stawkę zerową. Stawka zerowa obowiązuje również przy eksporcie w ramach Unii Europejskiej, gdy nabywcą jest podatnik VAT (osoby fizyczne i firmy niezarejestrowane dla podatku VAT są z tego przywileju wykluczone).

Podatek akcyzowy (Excise Duty) - objęte są nim m.in. wyroby alkoholowe, tytoniowe, paliwa oraz oleje.

Podatek od darowizn i spadków (Capital Acquisitions Tax) - stawka podstawowa to 33%. Kwota wolna od podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. Od 12 października 2016 r. w grupie A (syn/ córka) podatku nie płaci się do kwoty 310 tys. EUR, w grupie B (rodzice, brat, siostra, siostrzeniec, siostrzenica, wnuki) – 32.500 EUR, w grupie C (pozostali) – 16.250 EUR.

Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) - podatek dochodowy od zysków z inwestycji - stawka podstawowa wynosi 33%.

Podatek od wypłaconych dywidend (Dividend Withholding Tax) - podatek płacony przez spółki z siedzibą w Irlandii przy wypłacaniu dywidendy. Stawka podstawowa to 20% - w pewnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego płacenia.

Podatek od dochodów z depozytów bankowych (Deposit Interest Retention Tax; D.I.R.T.) - stawka wynosi 41%.

Podatek przy kontraktach niektórych branż (Relevant Contract Tax, RCT) - podatek potrącany przez zleceniodawcę i przekazywany do urzędu skarbowego z wynagrodzenia podwykonawcy przy wypłatach wynikających z realizowanych kontraktów w branży budowlanej, leśnictwie oraz przetwórstwie mięsa. Podatek ten traktowany może być jako zaliczka na podatek dochodowy lub inny podatek należny fiskusowi (za zgodą tegoż). Stawki to 0%, 20% oraz 35%. Dla nowych podmiotów w branży budowlanej najczęściej domyślnie stosowana jest stawka 20%, o której zmianę na 0% można wnosić po kilku miesiącach działalności. Podatek stosowany jest zarówno wobec podmiotów zarejestrowanych w Irlandii jak i zagranicznych.

Opłata skarbowa (Stamp Duty) - objęte są nią niektóre czynności prawne (np. transakcje kupna-sprzedaży w obrocie nieruchomościami) oraz określone usługi finansowe (korzystanie z kart bankowych, obrót czekowy, zbywanie udziałów w spółkach). Zależnie od dokumentu opłata występuje w postaci ad valorem lub stałej stawki. W obrocie niektórymi dokumentami używany jest system pobierania opłat skarbowych poprzez wydanie certyfikatu (znaczka skarbowego; eStamping system).

Podatek z tytułu rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Tax) - podatek dotyczy wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów w Irlandii. Podatek dotyczy również używanych pojazdów importowanych. Niezależnie od tego, co roku właściciele pojazdów opłacają podatek drogowy (Motor Tax). Dla pojazdów zarejestrowanych przed lipcem 2008 r. wysokość podatku drogowego zależy od pojemności silnika. W przypadku pojazdów zarejestrowanych po 1 lipca 2008 r., jego wysokość jest uzależniona od emisji dwutlenku węgla.

Opłaty celne (Customs Duty) - dotyczą importu z krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązuje jednolita dla wszystkich krajów Unii Europejskiej taryfa celna.

Wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (Universal Social Charge - USC). Jest to obowiązkowe ubezpieczenie płacone przez pracowników łączące w sobie 2 elementy: ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia socjalnego. Podatek ten zastąpił stosowane przedtem Income Levy oraz Health Levy. Obowiązek odprowadzania składek z tego tytułu dotyczy również osób samozatrudniajacych się, czyli prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (sole trader). USC nalicza się progresywnie. W 2017 r. stawki USC wynoszą:

 • 0,5% przy dochodach pomiędzy 0 i 12.012 EUR;
 • 2,5% przy dochodach pomiędzy 12.012 EUR i 18.772 EUR. Stawka ta odnosi się też do dochodów poniżej 60.000 EUR w przypadku osób powyżej 70. roku życia oraz posiadaczy karty medycznej (Medical Card);
 • 5% przy dochodach pomiędzy 18.772 EUR i 70.044 EUR.
 • 8% przy dochodach przekraczających 70.044 EUR.
 • 11% dla osób samozatrudnionych przy dochodach powyżej 100.000 EUR.

Dla przykładu: osoba zarabiająca rocznie 25 tys. EUR w 2017 r. zapłaci składkę USC w wysokości 0,5% od pierwszych 12.012 EUR, 2,5% od kwoty powyżej 12.012 do 18.772 EUR i 5% od pozostałej części dochodu.

USC nie obejmuje:

 • osób, których dochód roczny nie przekracza 13.000 EUR;
 • osób, które pobierają zasiłki;
 • dochodów objętych wyłącznie podatkiem od dochodów z depozytów bankowych (D.I.R.T.).

Niezależnie od tego pracodawcy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI – Pay Related Social Insurance) w wysokości 8,50% oraz 10.75% od wynagrodzeń swoich pracowników. Niższa składka dotyczy pracowników zarabiających do 376 EUR tygodniowo. Pracownicy płacą składki społeczne PRSI w wysokości 4% od dochodów powyżej 352 EUR tygodniowo.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą także zobowiązane są do opłacenia PRSI w wysokości 4% (minimum 500 EUR rocznie). Składki PRSI płatne są też od dochodów z najmu, przychodów z lokat, dywidend i odsetek od depozytów, gdy dochody te przekraczają 3.174 EUR rocznie lub gdy są to dochody osób samozatrudnionych.

Podatek od nieruchomości. Pobierany przez Revenue Comissioners na podstawie samodzielnie szacowanej wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych, w tym przeznaczonych pod wynajem. Stawka 0,18% wartości rynkowej obowiązuje do pierwszego 1.000.000 EUR. Od wartości powyżej 1.000.000 EUR stosuje się stawkę 0,25%. Przy wartości poniżej 100.000 EUR opodatkowane jest tylko 50.000 EUR. Trzyletnie zwolnienie ma zastosowanie do:

 • Wszystkich nowych lub nieużytkowanych domów, zakupionych przed końcem 2016 r.;
 • Domów nabytych w 2013 r. przez kupujących nieruchomość po raz pierwszy;
 • Mieszkań i domów w niedokończonych osiedlach.

Szczegółowe informacje nt. obowiązujących w Irlandii podatków znajdują się na stronie internetowej miejscowego Urzędu Skarbowego (Revenue Commisioners): www.revenue.ie.

Opracowano we współpracy z portalem www.podatki.ie prowadzonym przez Polskie Biuro Rachunkowe w Irlandii www.kaplan.pl.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Deski SUP

Podczas wakacji nie zapomnij o desce sup! Z roku na rok deski tego typu zdobywają coraz to szersz...
Polska - WROCŁAW 2021-04-12 Dodał: Bartłomiej Ćwiąkała Sprzęt sportowy Zobacz ofertę

Poidełko dla ptaków do ogrodu

Dekoracją tego poidełka są 4 ptaszki siedzące na krawędzi misy. Poidełko dla ptaków w ogrodzie to...
Polska - Nowa Sól 2021-04-09 Dodał: Jacek Hłubowski Rzemiosło artystyczne Zobacz ofertę

Poidełko dla ptaków - fontanna

Mała fontanna, która może pełnić też rolę poidełka , ma tę zaletę że słychać jeszcze przy tym szu...
Polska - Nowa Sól 2021-04-09 Dodał: Jacek Hłubowski Rzemiosło artystyczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert