Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZapytanie ofertowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-10-26 13:05:53
zapytanie, przetargi

Świadczenie usługi zasilania strony internetowej WPHI Dublin w przetargi na prace budowlane, dostawy towarów i świadczenie usług w Irlandii

I. Przedmiot zamówienia – świadczenie usługi w zakresie zasilania strony internetowej WPHI w Dublinie w przetargi na prace budowlane, dostawę towarów i świadczenie usług w Irlandii

Zakres zadań:

  1. Analizowanie przetargów publikowanych przez irlandzki Urząd Zamówień Publicznych (ang. Office of Government Procurement) pod kątem ich wartości merytorycznej i możliwości ubiegania się o nie przez polskich przedsiębiorców.
  2. Wprowadzanie wyselekcjonowanych przetargów na stronę internetową www.ireland.trade.gov.pl zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
  3. Prowadzenie spisu wprowadzonych przetargów.
  4. Usługa dotyczy wprowadzenia 100 przetargów na stronę internetową www.ireland.trade.gov.pl

 

II. Termin nadsyłania ofert

Do 2 listopada 2017 r. do godz. 12.00 GMT.

 

III. Okres wykonywania umowy

Usługa dotyczy wprowadzenia 100 przetargów na stronę internetową www.ireland.trade.gov.pl w terminie do 15 grudnia 2017 r.

 

IV. Forma płatności

Płatność przelewem proporcjonalnie do liczby wprowadzonych przetargów na stronę internetową www.ireland.trade.gov.pl.

 

V. Wymagania

Dysponowanie przynajmniej jedną osobą posługującą się językiem polskim oraz językiem angielskim.

Ogólna znajomość zagadnień dot. polskiej gospodarki, handlu zagranicznego i zamówień publicznych.

Umiejętność obsługi PC, posługiwania się edytorem tekstu.

 

VI. Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryterium wyboru oferty: cena – 100%.

Lp.

Kryterium

Ocena

Waga

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena

1-10

10

100

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dokonania wyboru bez podania przyczyny.

 

VII. Termin realizacji

Usługa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie wprowadzenia 100 przetargów na stronę internetową www.ireland.trade.gov.pl, ale nie może trwać dłużej niż do 15 grudnia 2017 r.

 

VIII. Miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta, dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: dublin@trade.gov.pl