.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZapytanie ofertowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-11-16 11:49:57
zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe WPHI w Dublinie dotyczące usług wsparcia w zakresie rachunkowości

I. Przedmiot zamówienia – usługa wsparcia w prowadzeniu rachunkowości biura WPHI w Dublinie

Zakres zadań:

  • Pomoc w rozliczaniu delegacji służbowych, podróży urlopowych, przesiedleniowych, kosztów rozmów telefonicznych, energii elektrycznej itp.;
  • Pomoc w okresowych uzgodnieniach należności i zobowiązań Wydziału;
  • Pomoc przy opisywaniu rachunków związanych z administrowaniem budynku WPHI oraz wynajętym mieszkaniem służbowym;
  • Pomoc przy sporządzaniu okresowych sprawozdań finansowych;
  • Rozliczanie podatków VAT zgodnie z irlandzkimi przepisami podatkowymi;
  • Udzielanie pomocy Komisji Inwentaryzacyjnej.
  • Wykonywanie innych bieżących poleceń kierownika Wydziału.

 

II. Termin nadsyłania ofert

Do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 12.00 GMT.

 

III. Okres wykonywania umowy

grudzień 2017 r. – marzec 2018 r. w wymiarze nie większym niż 80 godzin miesięcznie.

 

IV. Forma płatności

Płatność przelewem z dołu w okresach miesięcznych.

 

V. Wymagania

Dysponowanie przynajmniej jedną osobą posługującą się językiem polskim oraz językiem angielskim.

Wykształcenie wyższe. Ukończony kurs rachunkowości.

Złożenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ani umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240) i ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591).

Umiejętność obsługi PC, posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i pocztą elektroniczną

Znajomość programu Księga FK będzie dodatkowym atutem.

 

VI. Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryterium wyboru oferty: cena – 100%.

Lp.

Kryterium

Ocena

Waga

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena

1-10

10

100

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dokonania wyboru bez podania przyczyny.

 

VII. Sposób realizacji

Świadczenie usług odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego (Wydział Promocji i Handlu Ambasady RP w Dublinie; 4 the Vicarage, St. John’s Road, Dublin 4)

 

VIII. Termin realizacji

Od grudnia 2017 r. do marca 2018 r.

 

IX. Miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta, dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: dublin@trade.gov.pl