Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek węgla kamiennego w Irlandii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-05-19 16:18:26
analizy rynkowe

Węgiel kamienny jest w Irlandii nadal jednym z ważnych źródeł energii pierwotnej[1]. W 2012 r. jego udział wyniósł 11,2% (w 1990 r. aż 22%). W strukturze energetycznej większe znaczenie ma ropa naftowa (45,4%) i gaz ziemny (30,4%). Pozostałe źródła...

Węgiel kamienny jest w Irlandii nadal jednym z ważnych źródeł energii pierwotnej[1]. W 2012 r. jego udział wyniósł 11,2% (w 1990 r. aż 22%). W strukturze energetycznej większe znaczenie ma ropa naftowa (45,4%) i gaz ziemny (30,4%). Pozostałe źródła to energia odnawialna (6,3%), brykiety torfowe (6,1%), import energii elektrycznej (0,5%) oraz energia z odpadów (0,3%).

Wśród irlandzkich bogactw naturalnych węgiel nie występuje. Zapotrzebowanie na ten surowiec jest w całości zaspokajane przez import. W 2012 r. wyniósł on 1.333 ktoe (1 kilo tonne of oil equivalent – jednostka równa wytworzeniu energii z jednej tony ropy naftowej). W 2012 r. z węgla wytworzono 1.482 ktoe. W porównaniu do 2011 r. zużycie węgla wzrosło o 17,3%, głównie w sektorze energetycznym.

Produkcja energii elektrycznej

W 2012 r. produkcja energii elektrycznej z węgla wzrosła o 27,1% i osiągnęła poziom 1.160 ktoe.

Struktura produkcji energii elektrycznej w Irlandii:

  • gaz ziemny (49,1%)
  • węgiel (25,1%)
  • torf (12%)
  • energia odnawialna (11,4%)
  • ropa naftowa (1,2%)
  • import energii elektrycznej (0,8%)
  • energia z odpadów (0,4%)

Konsumpcja końcowa

W bilansie konsumpcji końcowej energii za 2012 r. (ang. Total Final Energy Consumption) udział węgla wynosi 323 ktoe. W przełożeniu tej wartości na strukturę sektorową odbiorcami energii generowanej z węgla są: zakłady przemysłowe (85 ktoe), na które składają się sektor spożywczy (16 ktoe) i pozostałe zakłady przetwórstwa niemetalicznych minerałów (69 ktoe). Drugim najważniejszym odbiorcą energii węglowej są gospodarstwa domowe (239 ktoe).

Na rynku irlandzkim sprzedaż węgla dla celów opałowych w gospodarstwach domowych związana jest z licznymi ograniczeniami podyktowanymi względami środowiskowymi. Już w 1990 r. jako pierwsze w Irlandii władze stolicy – Dublina wprowadziły zakaz sprzedaży, dystrybucji, składowania, przewożenia i reklamy węgla bitumicznego (zawierającego dużą ilość substancji lotnych i smoły). Ponadto, węgiel niezawierający smoły musi być odpowiednio oznakowany i pakowany w papierowe worki. W kolejnych latach zasięg tych restrykcji został rozszerzony o miasta (w porządku alfabetycznym): Arklow, Athlone, Bray, Carlow, Celbridge, Clonmel, Cork, Drogheda, Dundulk, Ennis, Galway, Greystones, Kilkenny, Leixlip, Letterkenny, Limerick, Mullingar, Naas, Navan, Newbridge, Portlaoise, Waterford, Wexford i Wicklow.

W przypadku obszarów spoza powyższej listy możliwe jest używanie węgla bitumicznego. Także tu ustalono pewne restrykcje. Przewidują one, że zawartość siarki w węglu nie może przekraczać 0,7%, węgiel musi być pakowany w papierowe worki, zakłady trudniące się pakowaniem węgla muszą prowadzić rejestr, a ich działalność podlega certyfikacji i audytowi.

W Irlandii występuje tylko jedna elektrownia opalana węglem, Moneypoint w hrabstwie Clare na zachodzie kraju, o mocy 915 MW. Zaspokaja ona ok. 17% zapotrzebowania na energię elektryczną. Przewiduje się, że będzie ona działała do 2025 r. Pomimo, iż produkcja energii z węgla daje najwyższy poziom emisji dwutlenku węgla władze irlandzkie zauważają jednak przewagę tego źródła zarówno jeżeli chodzi o cenę jak i pewność dostaw w stosunku do innych surowców energetycznych. Dlatego też dalsza przyszłość zakładu Moneypoint będzie rozpatrywana pod kątem możliwości zastąpienia go innym, bezpiecznym dla środowiska i gwarantującym bezpieczeństwo dostaw. W przypadku decyzji o kontynuowaniu działania elektrowni węglowej wdrożona zostanie technologia wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla (CCS).

Według raportu opracowanego przez agencję Forfas z 2010 r. (ang. Fuel Report 1: Coal) węgiel był uważany za najtańsze i bezpieczne, pod względem pewności dostaw, źródło energii w ramach miksu energetycznego (ang. Energy Mix).

Import węgla do Irlandii

Według danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego w 2013 r. Irlandia importowała 2.397.105 ton węgla (CN 2701) o wartości 205,2 mln EUR. W stosunku do roku 2012 r. import ten zwiększył się o 5,7% w wyrażeniu wartościowym i o 14,5% w wyrażeniu ilościowym. W 2013 r. największym dostawcą węgla do Irlandii była Kolumbia (w poprzednich dwóch latach były to Stany Zjednoczone). Wśród pozostałych krajów zaopatrujących Irlandię w ten surowiec znajdują się (wg wartości dostaw): Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania łącznie z Północną Irlandią), Polska, Rosja i RPA. W ubiegłym roku zwraca uwagę znaczny wzrost eksportu do Irlandii taniego węgla z Kolumbii i Rosji. Informacje nt. struktury geograficznej importu węgla do Irlandii w latach 2010 – 2013, zarówno w wyrażeniu wartościowych jak i ilościowym, przedstawiają poniższe tabele.

Import węgla do Irlandii w latach 2010 – 2013

(w ujęciu wartościowym)

w tys. EUR

Kraj sprzedaży

2010

2011

2012

2013

Kolumbia

1.034

4.019

5.645

100.305

Zjednoczone Królestwo

25.207

26.836

29.964

37.306

Polska

34.869

31.097

21.353

33.948

Rosja

0

184

1.135

16.841

RPA

3.100

29

5.047

4.086

USA

1.484

132.340

75.676

235

…..

 

 

 

 

Ogółem

149.118

225.501

194.065

205.179

Źródło: Central Statistics Office

Import węgla do Irlandii w latach 2010 - 2013

(w ujęciu ilościowym)

w tys. ton

Kraj sprzedaży

2010

2011

2012

2013

Kolumbia

5,4

25,8

37,3

1.524,3

Zjednoczone Królestwo

188,5

177,9

185,3

221,3

Polska

214,4

171,6

123,7

194,8

Rosja

0,0

1,1

6,9

239,5

RPA

38,6

0,1

43,8

43,8

USA

27,5

1.497,6

895,0

1,9

…..

 

 

 

 

Ogółem

1.692,4

2.194,0

2.092,7

2.397,1

Źródło: Central Statistics Office

Spadek zapotrzebowania na energię

Od rozpoczęcia kryzysu gospodarczego w 2007 r. zapotrzebowanie na energię w Irlandii spadło o 19% w stosunku do szczytu okresu prosperity. W 2012 r. zużycie energii pierwotnej wyniosło 13,2 Mtoe (spadek o 4,6% w stosunku do roku poprzedniego), z kolei zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniosło 10,8 Mtoe (zmniejszyło się o 3,7% w porównaniu do 2012 r.).

Spadek zużycia energii w gospodarce irlandzkiej wynika z mniejszych potrzeb przemysłu (spadek koniunktury), ale także z wdrożenia nowych regulacji w budownictwie mieszkaniowym, które zobowiązały do stosowania materiałów zmniejszających straty energii. Irlandia importuje aż 85% surowców energetycznych, na łączną kwotę 6,5 mld EUR (szczytowym okresem był rok 2006 kiedy sprowadzano z zagranicy ok. 90% tych surowców).

Polski eksport węgla do Irlandii

Według polskich danych statystycznych (Insigos) w 2013 r. polski eksport węgla (CN 2701) do Irlandii wyniósł 27,8 mln EUR [2]. W stosunku do 2012 r. oznaczało to wzrost o 35,8%. W roku ubiegłym Irlandia była dziesiątym największym rynkiem zbytu dla polskiego węgla.

Analizując wyniki za ostatnią dekadę widoczna jest tendencja wzrostowa eksportu węgla do Irlandii, która załamała się w 2011 r. Szczytowy okres przypadł na lata 2008 - 2010 kiedy to eksport węgla do tego kraju osiągał poziom ok. 36 mln EUR.

Kanały zbytu węgla

Jedynym odbiorcą węgla energetycznego w Irlandii jest właściciel elektrowni Moneypoint państwowa firma ESB (Electricity Supply Board).

Węgiel z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych importowany jest i sprzedawany na terenie Irlandii przez kilkanaście niezależnych firm dystrybucyjnych, z których największe to: Stafford Fuels Ltd i CPL Fuels Ireland Ltd. Zgodnie z obowiązującymi w Irlandii przepisami sprzedawany jest on w workach (przeważnie 40 kg). Polski węgiel ma w Irlandii ugruntowana pozycję i przy jego sprzedaży podkreśla się często fakt jego pochodzenia (sprzedaję się go np. jako Traditional Polish Coal). Niestety z uwagi na zawartość substancji smolistych może on być używany jedynie poza obszarami objętymi restrykcjami środowiskowymi, czyli de facto tylko na terenach wiejskich.

 

[1] Dane za rok 2012 r. - na podstawie raportu Energy in Ireland, Key Statistics, listopad 2013

[2] Dane irlandzkie podają, że import węgla z Polski w 2013 r. wyniósł 33,9 mln EUR (vide tabela powyżej)