Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek kwiatów i roślin dekoracyjnych w Republice Irlandii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2012-08-17 15:35:52
analizy rynkowe

Wartość rynku ogrodowego w Republice Irlandii na przełomie lat 2009 i 2010 oszacowana została na około 717 mln EUR[1]. W ramach tego pojęcia mieszczą się następujące kategorie: świeże kwiaty cięte oraz wiązanki, rośliny doniczkowe, rośliny/ kwiaty...

Wartość rynku ogrodowego w Republice Irlandii na przełomie lat 2009 i 2010 oszacowana została na około 717 mln EUR[1]. W ramach tego pojęcia mieszczą się następujące kategorie: świeże kwiaty cięte oraz wiązanki, rośliny doniczkowe, rośliny/ kwiaty ogrodowe, produkty ogrodowe, usługi kształtowania krajobrazu. Udział procentowy ww. składników w rynku ogrodowym przedstawia poniższa tabela:

Kategoria

Wartość

[w mln EUR]

Udział

[w %]

Produkty ogrodowe[2]

338

47

Usługi kształtowania krajobrazu

144

20

Rośliny/ kwiaty ogrodowe

126

18

Świeże kwiaty cięte oraz wiązanki

91

13

Rośliny doniczkowe

18

2

Suma

717

100

 

Porównując lata 2007/ 2008 i 2009/2010 należy stwierdzić, że wartość rynku ogrodowego zmniejszyła się o 31%, a najbardziej w kategoriach: rośliny/ kwiaty ogrodowe (-39%) oraz produkty ogrodowe (-38%). W pierwszej dekadzie tego wieku najlepsze wyniki w ogrodnictwie irlandzkim odnotowano w latach 2005/2006, kiedy to wartość tego rynku osiągnęła poziom 773 mln EUR. Obserwując wartość rynku na przestrzeni dekady można stwierdzić, że jego poziom w latach 2009/2010 powrócił do stanu z okresu 2001/2002, a sprzedaż w kategoriach: rośliny doniczkowe i rośliny/ kwiaty ogrodowe zmniejszyła się o 1/5.

Struktura kanałów sprzedaży produktów ogrodniczych w Irlandii na przestrzeni pierwszej dekady obecnego wieku ulegała zmianom. W latach 2001/2002 dominującym dostawcą towarów ogrodowych były niezależne (niezrzeszone w ramach sieci) centra ogrodowe (udział w wysokości 30%). W latach 2009/2010 rola niezależnych centrów ogrodowych oraz sklepów dla majsterkowiczów (ang. Do It Yourself – DIY Store) wyrównały się do poziomu 28%. Pełny obraz struktury kanałów sprzedaży produktów ogrodowych w Irlandii przedstawia poniższa tabela:

 

Kanały sprzedaży towarów ogrodowych

w latach 2009/2010

Wartość

[w mln EUR]

Udział

[w %]

Niezależne centra ogrodowe

121

28

Sklepy dla majsterkowiczów - DIY

121

28

Supermarkety

51

12

Pozostałe

49

11

Kwiaciarnie

33

7

Niezależne sklepy z narzędziami

31

7

Dyskonty

22

5

Stragany

6

1

Sklepy osiedlowe

3

1

 

Ze względu na szeroki zakres terminu „towary ogrodowe” warto w tym miejscu przedstawić również strukturę sprzedaży w ramach poszczególnych kategorii (w latach 2009/2010).

                                       Kategorie

 

 

Kanały sprzedaży

Rośliny/ kwiaty ogrodowe

[udział w %]

Rośliny doniczkowe 

[udział w %]

Świeże kwiaty cięte 

[udział w %]

Produkty ogrodowe 

[udział w %]

Niezależne centra ogrodowe

51

41

11

15

Supermarkety

9

20

25

7

Sklepy DIY

21

21

7

38

Niezależne sklepyz narzędziami

1

1

-

14

Sklepy osiedlowe

1

1

1

11

Stragany

1

-

4

-

Kwiaciarnie

4

6

32

-

Dyskonty

4

6

12

3

Pozostałe

8

4

8

12

 

W latach 2009/2010 ponad połowa roślin/ kwiatów ogrodowych (51%) w Irlandii sprzedawana była w niezależnych centrach ogrodowych, które dominowały również w sprzedaży roślin doniczkowych (41%). W przypadku świeżych kwiatów ciętych – te najlepiej sprzedawały się w kwiaciarniach (32%) i w supermarketach (25%). Produkty ogrodowe natomiast cieszyły się największym zainteresowaniem w sklepach dla majsterkowiczów – DIY (38%).

Według danych irlandzkiego urzędu statystycznego (CSO) duża cześć roślin i kwiatów (kody CN 0601 – 0606) jest importowana. Głównymi dostawcami ww. produktów w latach 2010-2011 były Niderlandy, Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia Północna oraz Talandia. Mimo to, Irlandia jest także eksporterem liści, gałęzi i pozostałych części roślin stosowanych do celów zdobniczych oraz roślin ogrodowych i sadzonek. Głównymi odbiorcami tych towarów są Wielka Brytania i Irlandia Północna. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze kierunki eksportu i importu kwiatów i roślin:

 Kod towarowy

 Kraj

2011r. [tys. EUR]

2010r. [tys. EUR]

Eksport

Import

Eksport

Import

'0601

Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż objęte pozycją 1212 

Niderlandy

27

 3 239

 19

3 278 

Wielka Brytania

8

1 446

42

1 315

Niemcy

52

922

7

655

Irlandia Północna

-

173

41

165

'0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

Niderlandy

481

15 587

994

15 501

Wielka Brytania

2 831

13 308

2 421

11 456

Niemcy

250

1 488

198

1 380

Irlandia Północna

1 487

949

1 565

1 487

'0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

Niderlandy

119

24 850

89

31 734

Wielka Brytania

108

2 924

153

1 509

Tajlandia

-

1 330

-

1 801

Niemcy

1

447

-

202

'0604

Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

Dania

-

1 297

-

809

Niderlandy

221

759

644

1 034

Francja

-

452

-

11

Wielka Brytania

5 750

310

5 381

394

Źródło: CSO

Poziom handlu omawianymi towarami między Polską i Irlandią stanowi znikomy udział zarówno całkowitych obrotów między obydwoma krajami, jak i w ramach całkowitego polskiego eksportu i importu w tej kategorii produktów. Według danych GUS w ubiegłym roku polscy przedsiębiorcy importowali z Irlandii pozostałe rośliny żywe, sadzonki na wartość 579 tys. EUR oraz bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki w kwocie 83 tys. EUR. W tym samym czasie odnotowano śladowy eksport z Polski do Irlandii w pozycji bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki (55 EUR).Pełną informację nt. handlu kwiatami ciętymi i roślinami między Irlandią i Polską w ostatnich dwóch latach prezentuje poniższa tabela:

 

   

2011r. [EUR]

2010r. [EUR]

Dynamika [%]

Kod

4 zn CN

Eksport

Import

Eksport

Import

Eksport 2011r.

Import 2011r.

               
'0602 Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

0

579,142

2,046

748,401

0

77

'0601 Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż objęte pozycją 1212

55

83,834

996

0

6

0

'0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

0

1,739

0

0

0

0

'0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

0

0

0

49,771

0

0

  Całkowity handel zagraniczny między Polską i Irlandią

397,429,969

777,312,321

449,692,347

840,202,637

88

93

  Całkowity handel zagraniczny Polski towarami o kodach od 0601 do 0604

108,469,130

235,327,621

108,350,996

235,331,598

100,1

99,99

Źródło: GUS


[1] Na podstawie opracowania irlandzkiej agencji rządowej ds. promocji żywności - Bord Bia (ang. Irish Food Board) nt. rynku ogrodnictwa w tym kraju. Dokument ten przedstawia sytuację rynku w latach 2001-2009 oraz zachowania konsumentów irlandzkich i ich preferencje w odniesieniu do zakupów ogrodniczych. Pełny raport dostępny jest pod linkiem:

http://www.bordbia.ie/industryservices/information/publications/MarketReviews/AmenityHorticulture/Garden%20Market%20Purchasing%202009-2010.pdf

[2] Termin produkty ogrodowe obejmuje takie towary jak: nawozy, akcesoria ogrodowe (pojemniki, doniczki, fontanny itp.), kamienie dekoracyjne, urządzenia do grillowania, meble ogrodowe, narzędzia ogrodowe, konstrukcje ogrodowe (tunele, szklarnie, itp.), ogrodzenia.