Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek wędlin w Irlandii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-03-28 14:05:34
analizy rynkowe

W ostatnich latach systematycznie rozwija się eksport polskich wędlin (grupa towarowa CN 1601) do Irlandii. W roku 2013 wyniósł on, według polskich danych statystycznych, 7.623,2 tys. EUR i stanowił 1,56% wartości całego polskiego eksportu do...

W ostatnich latach systematycznie rozwija się eksport polskich wędlin (grupa towarowa CN 1601) do Irlandii. W roku 2013 wyniósł on, według polskich danych statystycznych, 7.623,2 tys. EUR i stanowił 1,56% wartości całego polskiego eksportu do Irlandii. Należy zauważyć, iż w 2013 r. Irlandia była siódmym największym rynkiem zbytu dla polskich wędlin. W przeciwieństwie do innych grup towarowych wartość polskiego eksportu wędlin do Irlandii nie podlega dużym wahaniom koniunkturalnym i ma w dłuższym okresie czasu tendencję wzrostową.

Nieco inną wartość polskiego eksportu wędlin do Irlandii podaje irlandzki urząd statystyczny (Central Statistics Office - CSO). Według tych danych polski eksport grupy towarowej CN 1601 wyniósł w 2013 r. 4.355,0 tys. EUR i był wyższy niż w roku poprzednim o 22,4%. Polski eksport stanowił w tym okresie 10,4% całkowitego importu wędlin do Irlandii. Powodem różnic w wielkości naszego eksportu do Irlandii według polskiej i irlandzkiej statystyki może być fakt, iż pewna część polskiego eksport trafia do Irlandii poprzez pośredników z krajów trzecich (głównie brytyjskich) lub też sprzedawana jest poprzez sieć dystrybucyjną międzynarodowych koncernów, których centra logistyczne znajdują się poza Irlandią. W takich przypadkach CSO nie klasyfikuje takich towarów jako pochodzących z Polski.

Według danych CSO wartość irlandzkiego importu wędlin w 2013 r. wyniosła 41,7 mln EUR. W stosunku do roku poprzedniego import ten zwiększył się o 31,5%.Głównymi dostawcami wędlin było Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania łącznie z Północną Irlandią), z którego pochodziło prawie 40% importowanych do Irlandii wędlin a także Niemcy (prawie 30% udziału) i Polska (ponad 10% udziału). Łącznie z wymienionych trzech krajów pochodziło ok. 80% importowanych do Irlandii wędlin. Kolejnymi eksporterami wędlin do Irlandii były Hiszpania, Dania, Włochy, Litwa, Niderlandy i Francja. Dane nt. wartości importu wędlin do Irlandii w 2013 r. w podziale na głównych dostawców zawiera poniższe zestawienie.

Główni eksporterzy wędlin do Irlandii w 2013 r.

L.P.

Kraj

Wartość w tys. EUR

Dynamika importu 2013/2012

Udział w całości irlandzkiego importu wędlin

1

Wielka Brytania

13.463,6

212,90

32,26%

2

Niemcy

12.321,2

100,54

29,52%

3

Polska

4.355,0

122,41

10,44%

4

Północna Irlandia

3.003,9

85,14

7,20%

5

Hiszpania

2.252,6

237,74

5,40%

6

Dania

1.892,2

141,68

4,53%

7

Włochy

1.642,1

137,51

3,93%

8

Litwa

1.137,3

95,16

2,72%

9

Niderlandy

946,4

113,21

2,27%

10

Francja

379,3

97,58

0,91%

 

…..

 

 

 

 

Import ogółem (CN 1601)

41.732,0

131,55

100,00%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Central Statistics Office

Głównymi nabywcami wędlin z Polski są mieszkający w Irlandii Polacy, których liczbę szacuje się na ok. 170 tys. osób (na 4,6 mln mieszkańców Irlandii). Polskie wędliny kupowane są również przez imigrantów z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz coraz częściej również przez rdzennych Irlandczyków.

Dostępne są one w dziesiątkach sklepów delikatesowych w całej Irlandii sprzedających polską (i kontynentalną) żywność oraz w supermarketach takich jak np. Tesco, Aldi czy Lidl w działach z polską żywnością (tzw. Polish Corners). W tych ostatnich wędliny sprzedawane są wyłącznie w opakowaniach typu vacuum. Najczęściej są to podsuszane kiełbasy (krakowska, myśliwska, kabanosy), szynka i polędwica, kiełbasy typu wiejska czy podwawelska oraz parówki.

Przeszkodą, która niekiedy może zniechęcać irlandzkich konsumentów do kupowania polskich wyrobów jest brak odpowiedniego oznaczenia na opakowaniach. Bardzo często towar sprzedawany jest w opakowaniu przygotowanym na rynek polski, zaś informacja w języku angielskim (najczęściej w formie naklejki) jest bardzo skrótowa i nie daje pełnej informacji o towarze. Jest to ważne, gdyż klient irlandzki, oprócz rodzimych wędlin (do których jest przyzwyczajony) ma do wyboru również wędliny z innych krajów. Z polskimi wyrobami konkurują np. kiełbasy z Niemiec i Hiszpanii, szynki z Włoch i Hiszpanii czy pasztety z Belgii i Francji. Na ogół wyroby te pod względem marketingowym (chodzi przede wszystkim o opakowania) są lepiej przygotowane od polskich.

Firmy zainteresowane wejściem na rynek irlandzki lub też zwiększeniem sprzedaży wędlin na tutejszym rynku mogą wziąć udział w targach artykułów spożywczych Food & Hospitality Ireland organizowanych od kilku lat w Dublinie w drugiej połowie września (poprzednio impreza ta nosiła nazwę SHOP). W 2014 r. targi obędą się w dniach 17-18 września na terenie kompleksu wystawienniczego Citywest Convention Centre w Dublinie. Informacje nt. imprezy dostępna jest na stronie jej organizatora (www.foodhospitality.ie).

Na powyższej imprezie WPHI w Dublinie będzie miało własne stoisko informacyjno-promocyjne, na których będzie istniała możliwość bezpłatnej ekspozycji materiałów marketingowych polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z rynkiem irlandzkim. Istnieje również możliwość skorzystania ze stoiska WPHI w przypadku przyjazdu na imprezę przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Firmy zainteresowane udziałem w imprezie lub też skorzystaniem ze stoiska placówki proszone są o bezpośredni kontakt z WPHI Dublin (dane kontaktowe na stronie: www.dublin.trade.gov.pl).