Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek jabłek w Irlandii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-08-11 14:15:23
analizy rynkowe

W ostatnich latach systematycznie rozwija się eksport polskich jabłek (grupa towarowa CN 0808 10 80) do Irlandii. W roku 2013 wyniósł on, według danych irlandzkiego urzędu statystycznego (Central Statistics Office - CSO) 461 tys. EUR i był wyższy...

W ostatnich latach systematycznie rozwija się eksport polskich jabłek (grupa towarowa CN 0808 10 80) do Irlandii. W roku 2013 wyniósł on, według danych irlandzkiego urzędu statystycznego (Central Statistics Office - CSO) 461 tys. EUR i był wyższy niż w roku poprzednim o 124,9%. W wyrażeniu ilościowym eksport wyniósł 469 ton i w porównaniu do 2012 r. wzrósł o 134,5%. W 2014 r. eksport polskich jabłek do Irlandii wykazuje dalszy dynamiczny wzrost. W okresie pierwszych 5. miesięcy 2014 r. wyniósł 239 ton o wartości 332 tys. EUR. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 eksport wzrósł o 309,9% w wyrażeniu wartościowym i o 273,4% w ujęciu ilościowym. Szacuje się, że na koniec 2014 r. wartość eksportu jabłek z Polski do Irlandii będzie kształtowała się w granicach 800 tys. EUR.

Można zakładać, iż rzeczywisty eksport polskich jabłek na rynek irlandzki jest znacznie większy, gdyż część z nich trafia tu poprzez pośredników z innych krajów (Niemiec, Zjednoczonego Królestwa czy Niderlandów) lub też sprzedawana jest poprzez sieć dystrybucyjną międzynarodowych koncernów, których centra logistyczne znajdują się poza Irlandią. W takich przypadkach jabłka te nie są traktowane przez miejscowy urząd statystyczny jako produkt pochodzący z naszego kraju.

W 2013 r. Irlandia importowała 51.375 ton jabłek o wartości 62.470 tys. EUR. W stosunku do roku poprzedniego wartość importu wzrosła o 8,5%. Udział Polski w całkowitym imporcie jabłek do Irlandii, pomimo podwojenia eksportu w ostatnim roku, w dalszym ciągu jest niewielki. W 2013 r. wyniósł on jednie 0,74% w ujęciu wartościowym i 0,91% w wyrażeniu tonażowym.

Dane nt. wartości importu jabłek do Irlandii w 2013 r. w podziale na głównych dostawców zawiera poniższe zestawienie.

Główni eksporterzy jabłek do Irlandii w 2013 r.

L.P.

Kraj

Wartość w tys. EUR

Dynamika eksportu 2013/2012

Udział w całości irlandzkiego importu jabłek

1

Francja

19.801

94,41

31,70%

2

Niemcy

9.099

105,70

14,56%

3

Brazylia

6.252

93,38

10,01%

4

Nowa Zelandia

5.384

178,99

8,62%

5

Wielka Brytania

5.307

195,54

8,50%

6

Chile

4.085

174,72

6,54%

7

RPA

3.351

97,73

5,36%

8

Niderlandy

3.240

95,04

5,19%

9

Północna Irlandia

1.808

95,76

2,89%

10

Argentyna

1.034

139,92

1,65%

11

Hiszpania

936

112,63

1,50%

12

Portugalia

485

80,30

0,76%

13

Polska

461

224,88

0,74%

14

Austria

366

60,00

0,59%

15

Włochy

289

45,95

0,46%

 

…..

 

 

 

 

Import ogółem (CN 0808 10 80)

62.470

108,49

100,00%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Central Statistics Office

Przedmiotem importu do Irlandii są zarówno jabłka konsumpcyjne (konsumenci przyzwyczajeni są do określonych odmian takich jak: Golden Delicious, Granny Smith, Red Delicious, Gala czy Lady Pink) jak i jabłka przemysłowe m.in. przeznaczone na produkcję popularnego tu cydru (ang. cider). Wydaje się, że przy zwiększeniu aktywności polskich eksporterów istnieją realne szanse na kontynuowanie wysokiej dynamiki eksportu polskich jabłek do Irlandii w roku bieżącym i w latach następnych. Szanse są tym większe, iż polskie produkty rolno-spożywcze mają już ugruntowaną dobrą markę na miejscowym rynku a w przypadku jabłek konsumpcyjnych nie napotykają w zasadzie na konkurencję ze strony miejscowych producentów, którzy takich jabłek de facto nie produkują. To ostatnie jest o tyle ważne, że miejscowa żywność jest bardzo intensywnie promowana zarówno przez irlandzkie instytucje rządowe (Irlandzką Radę ds. Żywności - Bord Bia) jak i sieci handlowe.

Perspektywy eksportu polskich jabłek do Irlandii są dobre. Wymaga to jednak zdecydowanego zwiększenia aktywności polskich przedsiębiorców na tym rynku. Do tej pory zainteresowanie eksportem warzyw i owoców na rynek irlandzki ze strony polskich eksporterów było umiarkowane. Świadczy o tym zarówno stosunkowo mała liczba zapytań kierowanych do WPHI w Dublinie jak i brak większego zainteresowania udziałem w imprezach wystawienniczych, na których oferowana jest możliwość bezpłatnej promocji produktów.

Zdaniem placówki, niezbędna jest większa polska aktywność promocyjna na rynku irlandzkim zarówno ze strony polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego jak i instytucji rządowych. Dobrym przykładem tego ostatniego było wspólne stoisko promocyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie na targach spożywczych w Dublinie w 2012 r. Bez takich działań dalszy rozwój naszego eksportu rolo-spożywczego, w tym jabłek, będzie bardzo trudny.

Firmy zainteresowane wejściem na rynek irlandzki lub też zwiększeniem sprzedaży jabłek na tutejszym rynku mogą wziąć udział w targach artykułów spożywczych Food & Hospitality Ireland organizowanych od kilku lat w Dublinie w drugiej połowie września (poprzednio impreza ta nosiła nazwę SHOP). W 2014 r. targi obędą się w dniach 17-18 września na terenie kompleksu wystawienniczego Citywest Convention Centre w Dublinie. Informacja nt. imprezy dostępna jest na stronie jej organizatora (www.foodhospitality.ie).

Podczas tegorocznych targów Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie zorganizuje stoisko informacyjno–promocyjne, na którym prezentowane będą możliwości współpracy biznesowej polskich firm z szerokorozumianego sektora rolno-spożywczego z rynkiem irlandzkim. Na stoisku bezpłatnie eksponowane będą materiały marketingowe polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem do Irlandii. W przypadku przyjazdu na targi przedstawicieli polskich firm będzie istniała możliwość bezpłatnego skorzystania ze stoiska WPHI do przeprowadzenia rozmów biznesowych.

Zainteresowane firmy prosimy o bezpośredni kontakt z placówką. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: www.dublin.trade.gov.pl.