Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNowoczesne sektory gospodarki irlandzkiej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2016-08-24 21:43:08
technologie, ict, startupy, medtech, hi-tech

Irlandia jest jednym z najważniejszych światowych ośrodków zaawansowanych technologii obejmujących sektory: ICT, farmaceutyczny i urządzeń medycznych

Irlandia jest jednym z najważniejszych światowych ośrodków zaawansowanych technologii obejmujących sektory: ICT, farmaceutyczny i urządzeń medycznych. Działa tu około 1000 koncernów zagranicznych, w tym 9 na 10 globalnych producentów oprogramowania, 10 światowych liderów w dziedzinie usług internetowych, 9 na 10 największych firm ICT z siedzibą w USA, 4 na 5 największych dostawców usług IT, 9 na 10 największych koncernów farmaceutycznych i 15 na 25 najważniejszych producentów urządzeń medycznych. Na tej bazie powstały też prężne przedsiębiorstwa lokalne, które cały czas rozwijają się.

Jeszcze w latach 70-tych ubiegłego stulecia mało kto mógł spodziewać się, że kraj o tak silnych tradycjach rolniczych przekształci się w nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy. Przez kilka dekad kolejne rządy irlandzkie realizowały politykę otwartych drzwi dla inwestorów zagranicznych. Sukcesywnie zwiększano także nakłady na badania i rozwój. Już w latach 90-tych ubiegłego wieku Irlandia przeznaczała spore środki na ten cel. Jednak w połowie pierwszej dekady obecnego wieku zauważono, że wzrostowi liczby i jakości badań nie towarzyszy równie dynamiczne tempo komercjalizacji efektów prac naukowców. Uznano, że problem tkwi w transferze technologii i ten element postanowiono wzmocnić[1]. Jednym z kolejnych kroków było stworzenie instytucji o nazwie Knowledge Transfer Ireland (KTI) odpowiedzialnej za ułatwianie przedsiębiorcom dotarcia do wiedzy znajdującej się w irlandzkich instytutach naukowo-badawczych. Jej rolą jest upowszechnianie i maksymalizacja dostępu do innowacyjnych rozwiązań tworzonych przez sferę nauki badań, a finansowanych ze środków publicznych dla firm. KTI współpracuje z przedsiębiorcami, inwestorami, instytutami badawczo-technologicznymi oraz krajowymi jednostkami badawczymi.

Wobec dotkliwego kryzysu, w jakim Irlandia znalazła się w 2008 r., zdecydowano się wykorzystać tę okazję do dalszej przebudowy głównych filarów gospodarki. Starania o poprawę konkurencyjności poprzez redukcję kosztów produkcji oraz stabilizację finansów publicznych uznano za niewystarczające dla powrotu do zrównoważonego rozwoju. Innowacyjność stała się priorytetem dla irlandzkiego rządu, ale też dla irlandzkich firm. Zadanie to potraktowane zostało bardzo poważnie. Potwierdzają to dane dotyczące wydatków firm na badania i rozwój (BERD), które mimo kryzysu gospodarczego cały czas rosły osiągając w 2014 r. 2,1 mld EUR.

Irlandzki rząd opracował także szereg strategii i programów, których celem jest rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, wspieranie ich działalności eksportowej, umacnianie przewagi konkurencyjnej, pobudzanie zatrudnienia w najbardziej perspektywicznych obszarach i ukierunkowanie szkolnictwa pod kątem potrzeb sektora ICT:

Rekomendacje odnośnie oczekiwanego podejścia rządu irlandzkiego do sektora ICT zostały sformułowane także przez instytucje otoczenia biznesu. Dokument taki przygotowały wspólnie stowarzyszenia ICT Ireland oraz Irish Software Association - ISA. Z kolei Irlandzkie Stowarzyszenie Urządzeń Medycznych przedstawiło strategię prowadzącą do przekształcenia Irlandii w globalny ośrodek technologii medycznych – The Global Medtech Hub.

Według rankingu Komisji Europejskiej na temat innowacyjności poszczególnych państw UE (Innovation Union Scoreboard 2016) Irlandia zajmuje 7. lokatę. W stosunku do poprzedzającego raportu jej pozycja poprawiła się o jedno miejsce. Zielona Wyspa nadal zaliczana jest do „silnych innowatorów”, choć już niewiele brakuje jej do „liderów innowacji”. Wśród ocenianych obszarów Irlandia utrzymuje wysokie noty w kryteriach „Innowatorzy”, czyli jak innowacyjne są przedsiębiorstwa w danym kraju, „Zasoby ludzkie”, gdzie badany jest średni poziom wykształcenia i przyrost pracowników naukowych i „Efekty ekonomiczne”, które z kolei odzwierciedlają wpływ zastosowania innowacyjnych rozwiązań na wzrost zatrudnienia, dochodu i eksportu.

Pełne opracowanie nt. nowoczesnych sektorów irlandzkiej gospodarki dostępne jest poniżej.

 


[1] W latach 2007-2012 rząd irlandzki wdrożył program Technology Transfer Strengthening Initiative (TTSI1)
Pliki do pobrania

Nowoczesne sektory gospodarki irlandzkiej
pdf | 611.01 KB
Pobierz