Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik prowadzenia i rejestracji firm na rynku irlandzkim

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-04-11 10:43:07
firma

Obowiązujące w Irlandii przepisy i regulacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej należą do jednych z najbardziej liberalnych na świecie

Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Omówienie form prowadzenia działalności gospodarczej

Obowiązujące w Irlandii przepisy i regulacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej należą do jednych z najbardziej liberalnych na świecie. Czas załatwiania spraw urzędowych jest stosunkowo krótki, wiele czynności można załatwić jednie drogą elektroniczną, a instytucja tzw. „jednego okienka” jest tu szeroko rozpowszechniona. Nie oznacza to jednak, iż prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii pozbawione jest jakichkolwiek problemów. Szereg dziedzin podlega koncesjonowaniu bądź wymaga uzyskania licencji instytucji różnego szczebla. Jednak i w tym względzie procedura ich uzyskania jest z reguły znacznie łatwiejsza niż w innych krajach. Z uwagi na fakt, iż w Irlandii obowiązuje odmienny niż w Polsce (i w innych krajach kontynentalnej Europy) porządek prawny oparty na tzw. prawie zwyczajowym (ang. Common Law) w wielu przypadkach przed podjęciem określonych decyzji biznesowych wskazane jest zasięgnięcie opinii bądź porady miejscowego prawnika lub księgowego.

W Irlandii istnieją następujące formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. jednoosobowa działalność gospodarcza (ang. sole trader);
 2. spółki osobowe:
 • spółka jawna (ang. partnership),
 • spółka komandytowa (ang. limited partnership).

3. spółki kapitałowe:

 • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. private limited liability, Ltd.);
 • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (ang. public limited liability, PLC, Corporation - SA).

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza (ang. sole trader)

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia biznesu w Irlandii. Zalecana jest na początek większości małych przedsięwzięć. Jej założenie wiąże się z bardzo niskimi kosztami, a rejestracja jest niezwykle prosta. Ta forma działalności nie posiada własnej osobowości prawnej. Działalność prowadzona jest we własnym imieniu i na własny rachunek. Zakładana jest na czas nieokreślony, a firmą zarządza się osobiście. Właściciel ponosi nieograniczoną odpowiedzialność – całym swoim majątkiem. Można występować na rynku pod własnym imieniem i nazwiskiem lub zarejestrować pod inną nazwą „business name”. Rozliczenie działalności gospodarczej następuje raz do roku. Właściciel ma pełną kontrolę nad prowadzoną działalnością i bezpośredni dostęp do dochodów/ zysków.

 

Spółki osobowe:

 • spółka jawna (ang. partnership)

Spółki osobowe powołuje się poprzez sporządzenie umowy spółki (ang. partnership agreement) oraz dopełnienie innych formalności. Szczegółowe regulacje dotyczące ich utworzenia znajdują się w Ustawie o spółkach osobowych z 1890 roku z późniejszymi zmianami (ang. Partnership Act 1890). Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Ich szczególną cechą jest nieograniczona i solidarna odpowiedzialność wspólników. Spółką zarządzają wspólnicy (przynajmniej dwie osoby), a zakładana jest na czas określony w umowie.

 • spółka komandytowa (ang. limited partnership)

W odróżnieniu od spółki jawnej gdzie odpowiedzialność jest nieograniczona i solidarna dla wszystkich partnerów, tak w przypadku spółki komandytowej jeden z partnerów odpowiada pełnym majątkiem, a drugi (ang. limited partner) tylko do wysokości wkładu. Parter odpowiadający całym majątkiem prowadzi bieżący zarząd, a rola partnera o ograniczonej odpowiedzialności sprowadza się do udzielenia wkładu finansowego i do partycypacji w zysku. Także w tym przypadku zaleca się sporządzenie umowy pomiędzy partnerami.

 

Spółki kapitałowe:

 • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. private limited liability, Ltd.),
 • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (ang. public limited liability, PLC, Corporation - SA).

Spółki kapitałowe powołuje się poprzez sporządzenie aktu założycielskiego spółki (ang. Memorandum of Association), statutu spółki (ang. Articles of Association) oraz dopełnienie innych formalności. Szczegółowe regulacje dotyczące ich utworzenia znajdują się w Ustawie o spółkach kapitałowych z 1963 roku z późniejszymi zmianami (ang. Companies Act 1963). Odpowiedzialność wspólników jest w nich ograniczona do wysokości udziałów/akcji.

 

Rejestracja podmiotu

Najważniejsze etapy zakładania działalności gospodarczej w Irlandii to: uzyskanie numeru PPS (odpowiednik polskiego PESEL/REGON), wybór formy prawnej działalności biznesowej, procedura rejestracji, kwestie związane z rachunkowością i ubezpieczeniem, założenie konta bankowego, kwestie podatkowe oraz dodatkowe wymagania występujące w niektórych branżach (pozwolenia i licencje). Specyficzne procedury obowiązują w branży budowlanej oraz sektorze spożywczym, czyli w tych branżach, w których polscy obywatele wykazują w Irlandii szczególną aktywność. Z uwagi na to, iż Polacy w Irlandii stanowią największą grupę mniejszościową (ok. 150 tys. osób) wiele instytucji irlandzkich podanych w niniejszym opracowaniu prowadzi swoje strony internetowe również w języku polskim.

 

Numer PPS

Numer PPS (ang. Personal Public Service Number) to irlandzki odpowiednik polskiego numeru PESEL/REGON. Posiadanie numeru PPS jest warunkiem koniecznym do podjęcia legalnej pracy, korzystania ze świadczeń socjalnych, a także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w Irlandii. Numer PPS jest zamieszczany na wszelkich dokumentach i korespondencji z/do irlandzkiego Urzędu Skarbowego (ang. Revenue Commissioners) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ang. Social Welfare).

Numer PPS otrzymuje się w irlandzkim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ang. Social Welfare), przy czym konieczny jest osobisty kontakt z najbliższym oddziałem tegoż urzędu, podanie swoich danych osobowych oraz przedstawienie dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) i dokumentów potwierdzających adres zamieszkania w Irlandii (np. faktura za telefon/ gaz/ prąd, wyciąg z banku itp.).

O ile sam wniosek trzeba złożyć osobiście na formularzu pobranym w urzędzie, o tyle na wizytę można umówić się przez Internet. Link do strony Mywelfare dostępny jest tutaj. Za pomocą wybranego przez siebie loginu, hasła i numeru telefonu, można zarezerwować taką wizytę.

 

Biznes plan i studium wykonalności przedsięwzięcia

Rozważając podjęcie własnej działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę wiele czynników i zalecane jest przeprowadzenie studium wykonalności danego przedsięwzięcia (ang. feasibility study).

Jeśli mamy zamiar ubiegać się o dofinansowanie lub kredyt dla prowadzonej przez nas firmy wówczas konieczne będzie opracowanie biznes planu (ang. bussines plan). Dokumentu tego mogą wymagać także inne instytucje np. gdy w danej działalności konieczne jest uzyskanie licencji.

Głównym celem biznes planu jest pełna prezentacja koncepcji biznesu oraz wykazanie, że została wykonana analiza rynku, która uzasadnia rozpoczęcie danej działalności gospodarczej. Należy tu też przedstawić informacje o firmie, pracownikach, jej siedzibie, dysponowanej powierzchni biurowej/ produkcyjnej, ewentualnym sprzęcie. Ważnym elementami będą tu także kalkulacje finansowe i przewidywania odnośnie sytuacji firmy w dwóch kolejnych latach. Przy sporządzaniu biznes planu można liczyć na pomoc m.in. lokalnych biur wsparcia przedsiębiorczości (ang. Local Enterprise Office – LEO). Organizacje te dysponują wieloma szablonami, które dzięki poradom mentorów można odpowiednio dostosować do potrzeb konkretnej firmy.

 

Wybór i rejestracja nazwy firmy.

Następną czynnością przedsiębiorcy, po wyborze formy działalności prawnej jest rejestracja nazwy firmy (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nadanie nazwy nie jest obowiązkowe).

Nazwę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Spółek (ang. Companies Registration Office – CRO: www.cro.ie). Odpowiedni formularz można wypełnić i wysłać używając opcji on-line na www.core.ie lub przesłać pocztą. Warto nadmienić, ze opcja on-line jest o połowę tańsza (obecnie 20 EUR, a przy rejestracji tradycyjnej 40 EUR).

Aby wniosek o rejestrację nie został odrzucony, należy upewnić się poprzez sprawdzenie na stronie http://www.cro.ie/search/ czy nie istnieje już podmiot o tej samej nazwie.

 

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej (ang. sole trader)

Jeśli przedsiębiorca rozpoczynający jednoosobową działalność gospodarczą zdecydował się na nadanie nazwy swej firmie, aby dokonać jej rejestracji winien wypełnić i wysłać formularz RBN1 (ang. Registration of Business Name 1) oraz uregulować należytą opłatę.

 

Rejestracja spółek osobowych:

 • spółka jawna (ang. partnership),
 • spółka komandytowa (ang. limited partnership).

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na założenie spółki osobowej, aby dokonać jej rejestracji winien wypełnić i wysłać formularz RBN1A (ang. Registration of Business Name 1A) oraz uregulować należytą opłatę.

 

Rejestracja spółek kapitałowych:

 • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. private limited liability, Ltd.),
 • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (ang. public limited liability, PLC, Corporation - SA).

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na założenie spółki kapitałowej, aby dokonać jej rejestracji winien wypełnić i wysłać formularz RBN1B (Registration of Business Name 1B) oraz uregulować należytą opłatę.

 

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Drugą czynnością przedsiębiorcy rozpoczynającego własną działalność gospodarczą jest jej rejestracja w Urzędzie Skarbowym (ang. Revenue Commisioners: www.revenue.ie).

W tym celu należy wypełnić tylko 1 formularz, który służy zarówno do rejestracji na potrzeby podatku dochodowego (PIT lub CIT), podatku VAT (jeśli firma będzie go płacić), odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy (PAYE) i ubezpieczenie społeczne (PRSI) swoich pracowników. W przypadku branży budowlanej, przetwórstwa żywności oraz leśnictwa dodatkowo należy wziąć pod uwagę formularz RCT (ang. Relevant Contract Tax).

W zależności od formy prawnej, jaką przedsiębiorca wybierze, należy wypełnić i wysłać jeden z poniższych formularzy (dotyczą one firm mających rezydencję w Irlandii):

 • formularz TR 1 (FORM TR1) w przypadku osób fizycznych i spółek osobowych,
 • formularz TR 2 (FORM TR2) w przypadku spółek kapitałowych.

Dla firm, które nie są rezydentami w Irlandii zastosowanie mają odrębne formularze.

Powyższe formularze można przesłać do Urzędu Skarbowego pocztą lub wypełnić je on-line: www.ros.ie.

 

Wybór rodzaju ubezpieczenia

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej jak i struktury przedsięwzięcia należy rozważyć i dobrać odpowiednie rodzaje ubezpieczenia.

Mogą to być:

 • OC,
 • pracownicze,
 • szkody majątkowe / utracone korzyści,
 • komunikacyjne,
 • dodatkowe.

W Irlandii istnieje wiele firm oferujących ubezpieczenia dla biznesu. Ich listę można znaleźć m.in. na stronie internetowej Irlandzkiego Stowarzyszenia Brokerów: http://iba.ie/why-use-a-broker/find-a-broker/

 

Otwarcie konta bankowego

W działalności biznesowej bardzo ważne jest założenie odrębnego firmowego konta bankowego. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej bywa to niejednokrotnie pomijane. Brak wydzielonego konta biznesowego znacznie utrudnia śledzenie przepływów gotówkowych firmy, a co za tym idzie uniemożliwia bieżące analizowanie jej sytuacji ekonomicznej. Takie zaniedbanie może doprowadzić do niewypłacalności, a co za tym idzie bankructwa.

Warto też rozważyć założenie dodatkowego konta depozytowego, na którym deponowałoby się miesięcznie zaliczki na poczet podatku dochodowego. Podlegając obowiązkowi rozliczenia się z urzędem podatkowym raz w roku, trzeba się wykazać dużą dyscypliną, aby zebrać środki należne urzędowi z tytułu odprowadzanych podatków.

 

System podatkowy w Irlandii

W Irlandii mamy do czynienia z następującymi podatkami:

 • podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT)
 • podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax – CIT)
 • podatek VAT (Value Added Tax)
 • podatek akcyzowy (Excise Duty)
 • podatek od kontraktów w niektórych branżach (Relevant Contract Tax, RCT)
 • opłata skarbowa (Stamp Duty)
 • podatek od pierwszej rejestracji pojazdu i drogowy (Vehicle Registration Tax, Motor Tax)
 • opłaty celne (Customs Duty)
 • wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (PRSI - Pay Related Social Insurance, USC - Universal Social Charges)

 

Podstawowe stawki podatkowe w 2017 r.:

Podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT).

W Irlandii obowiązują 2 stawki podatku PIT 20% i 40%. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika w Irlandii obowiązują następujące progi podatkowe:

 • osoba samotna nieutrzymująca innych osób, ma kwotę wolną 16.500 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 16.500 do 33.800 EUR, a od nadwyżki 40%;
 • osoba samotnie wychowująca dzieci ma kwotę wolną 24.750 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 24.750 do 37.800 EUR, a od nadwyżki 40%;
 • małżeństwo, w którym 1 osoba uzyskuje dochód ma kwotę wolną 24.750 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 24.750 do 42.800 EUR, a od nadwyżki 40%;
 • małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód ma kwotę wolną 33.800 EUR, płaci 20% podatku od dochodu od 33.800 do 67.600 EUR, a od nadwyżki 40%.

Tak wyliczony podatek dochodowy można jeszcze skorygować o ulgę podatkową z tytułu kosztów wynajmu mieszkania, wieku, kosztów edukacji czy też posiadania niepełnosprawnych dzieci.

Osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy) rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego na okres do dwóch lat (kwota nieprzekraczająca 40.000 EUR rocznie).

 

Podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax – CIT) - stawka podstawowa wynosi 12,5%. Podwyższona do 25% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych np. od zysków z inwestycji. Nowo powstałe spółki mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego przez okres 3 lat, o ile ich zobowiązania podatkowe nie przekroczą rocznie kwoty 40 tys. EUR. Zwolnienia nie dotyczą firm usługowych i zajmujących się eksploatacją surowców.

 

Podatek od wartości dodanej VAT (Value Added Tax). Podstawowa stawka podatku VAT w Irlandii wynosi 23%. W przypadku niektórych towarów (niektóre rodzaje żywności) i usług (np. usługi remontowe) stosuje się stawkę obniżoną do wysokości 13,5%. Na wybrane usługi związane z turystyką, usługi cateringowe, hotelowe, seanse kinowe, przedstawienia teatralne, wstępy do galerii, parkingi, a także usługi sportowe, fryzjerskie oraz powiązane z turystyką usługi drukarskie i gazety obowiązuje stawka 9%.

W rolnictwie stosuje się 5,2% stawkę VAT, a w obrocie zwierzętami hodowlanymi wynosi ona 4,8%.

Na niektóre towary (np. określone rodzaje żywności, książki, farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie oraz ubrania dziecięce) stosuje się stawkę zerową. Stawka zerowa obowiązuje również przy eksporcie w ramach Unii Europejskiej, gdy nabywcą jest podatnik VAT (osoby fizyczne i firmy niezarejestrowane dla podatku VAT są z tego przywileju wykluczone).

 

Podatek akcyzowy (Excise Duty) - objęte są nim m.in. wyroby alkoholowe, tytoniowe, paliwa oraz oleje.

 

Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) - podatek dochodowy od zysków z inwestycji; stawka podstawowa to 33%.

 

Podatek od wypłaconych dywidend (Dividend Withholding Tax) – podatek płacony przez spółki z siedzibą w Irlandii przy wypłacaniu dywidendy. Stawka podstawowa to 20% - w pewnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego płacania.

 

Podatek przy kontraktach niektórych branż (Relevant Contract Tax; RCT) - podatek potrącany przez zleceniodawcę i przekazywany do urzędu skarbowego z wynagrodzenia podwykonawcy przy wypłatach wynikających z realizowanych kontraktów w branży budowlanej, leśnictwie oraz przetwórstwie mięsa. Podatek ten traktowany może być jako zaliczka na podatek dochodowy lub inny podatek należny fiskusowi (za zgodą tegoż). Stawki to 0%, 20% oraz 35%. Dla nowych podmiotów w branży budowlanej najczęściej domyślnie stosowana jest stawka 20%, o której zmianę na 0% można wnosić po kilku miesiącach działalności. Podatek stosowany jest zarówno wobec podmiotów zarejestrowanych w Irlandii jak i zagranicznych.

 

Opłata skarbowa (Stamp Duty) – objęte są nią niektóre czynności prawne (np. transakcje kupna-sprzedaży w obrocie nieruchomościami) oraz określone usługi finansowe (korzystanie z kart bankowych, obrót czekowy, zbywanie udziałów w spółkach). Zależnie od dokumentu opłata występuje w postaci ad valorem lub stałej stawki. W obrocie niektórymi dokumentami używany jest system pobierania opłat skarbowych poprzez wydanie certyfikatu (znaczka skarbowego; eStamping system).

 

Podatek z tytułu rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Tax) – podatek dotyczy wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów w Irlandii. Podatek dotyczy również używanych pojazdów importowanych.

Niezależnie od tego, co roku właściciele pojazdów opłacają podatek drogowy (Motor Tax). Dla pojazdów zarejestrowanych przed lipcem 2008 r. wysokość podatku drogowego zależy od pojemności silnika. W przypadku pojazdów zarejestrowanych po 1 lipca 2008 r., jego wysokość jest uzależniona od emisji dwutlenku węgla.

 

Opłaty celne (Customs Duty) – dotyczą importu z krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązuje jednolita dla wszystkich krajów Unii Europejskiej taryfa celna.

 

Wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (Universal Social Charge - USC). Jest to obowiązkowe ubezpieczenie płacone przez pracowników łączące w sobie 2 elementy: ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia socjalnego. Podatek ten zastąpił stosowane do niedawna Income Levy oraz Health Levy. Obowiązek odprowadzania składek z tego tytułu dotyczy również osób samozatrudniajacych się, czyli prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (sole trader). USC nalicza się progresywnie. W 2017 r. stawki USC wynoszą:

 • 0,5% przy dochodach pomiędzy 0 i 12.012 EUR;
 • 2,5% przy dochodach pomiędzy 12.012 EUR i 18.772 EUR. Stawka ta odnosi się też do dochodów poniżej 60.000 EUR w przypadku osób powyżej 70. roku życia oraz posiadaczy karty medycznej (Medical Card);
 • 5% przy dochodach pomiędzy 18.772 EUR i 70.044 EUR.
 • 8% przy dochodach przekraczających 70.044 EUR.
 • 11% dla osób samozatrudnionych przy dochodach powyżej 100.000 EUR.

Dla przykładu: osoba zarabiająca rocznie 25 tys. EUR w 2017 r. zapłaci składkę USC w wysokości 0,5% od pierwszych 12.012 EUR, 2,5% od kwoty powyżej 12.012 do 18.772 EUR i 5% od pozostałej części dochodu.

USC nie obejmuje:

 • osób, których dochód roczny nie przekracza 13.000 EUR;
 • osób, które pobierają zasiłki;
 • dochodów objętych wyłącznie podatkiem od dochodów z depozytów bankowych (D.I.R.T.).

 

Niezależnie od tego pracodawcy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI – Pay Related Social Insurance) w wysokości 8,50% oraz 10.75% od wynagrodzeń swoich pracowników. Niższa składka dotyczy pracowników zarabiających do 376 EUR tygodniowo. Pracownicy płacą składki społeczne PRSI w wysokości 4% od dochodów powyżej 352 EUR tygodniowo.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą także zobowiązane są do opłacenia PRSI w wysokości 4% (minimum 500 EUR rocznie). Składki PRSI płatne są też od dochodów z najmu, przychodów z lokat, dywidend i odsetek od depozytów, gdy dochody te przekraczają 3.174 EUR rocznie lub gdy są to dochody osób samozatrudnionych.

Szczegółowe informacje nt. obowiązujących w Irlandii podatków znajdują się na stronie internetowej miejscowego Urzędu Skarbowego (Revenue Commisioners): www.revenue.ie.

Dokumenty

 • Formularz RBN1 (Registration of Business Name 1) – dla rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej – sole trader
 • Formularz RBN1A (Registration of Business Name 1A) – dla rejestracji spółek osobowych - partnership
 • Formularz RBN1B (Registration of Business Name 1B) – dla rejestacji spółek kapitałowych
 • Formularz TR 1 (FORM TR1)
 • Formularz TR 2 (FORM TR2)

Powyższe dokumenty dostępne są na stronach internetowych irlandzkiego Urzędu Rejestrowego (Companies Registration Office – odpowiednik polskiego KRS): www.cro.ie oraz irlandzkiego Urzędu Skarbowego (Revenue): www.revenue.ie.

 

Ważne adresy

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasady RP w Dublinie

4, the Vicarage, St. John’s Road,

Dublin D04 A6X5, Ireland

Tel.: (+353) 1 269 1370

e-mail: dublin@trade.gov.pl

www.ireland.trade.gov.pl

 

Companies Registration Office - CRO

Parnell House, 14 Parnell Square, Dublin 1, Ireland

Tel. (+353) 1 804 5200

https://www.cro.ie/

 

Revenue

http://www.revenue.ie/

 

Local Enterprise Office – LEO

https://www.localenterprise.ie/

 

Workplace relations

https://www.workplacerelations.ie/en/
Pliki do pobrania

Irlandia - Przewodnik prowadzenia i rejestracji firm
pdf | 343.18 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Zwiększenie ilości klientów

Główną ideą Kontakt Marketing jest wsparcie Państwa firmy w każdym aspekcie jej działań marketing...
Polska - Piszczac 2021-03-05 Dodał: Piotr Omelańczuk Media i reklama Zobacz ofertę
</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Oferta stomatologa

Oferta stomatologa Oferta stomatologa Oferta stomatologaOferta stomatologa sdfgt
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Mateusz Stachowiak Mięso, Ryby Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert