Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



Kto i gdzie inwestuje

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-03-23 16:27:02
irlandia, polska, inwestycje, firmy

Pod względem wartości skumulowanego kapitału na koniec 2015 r. Irlandia znalazła się na 15. pozycji największych inwestorów w Polsce

 

 

Bezpośrednie inwestycje firm irlandzkich za granicą

 

Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office - CSO) skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji firm irlandzkich za granicą na koniec 2015 r. wyniosła 815,2 mld EUR. W stosunku do 2014 r. oznacza to wzrost o 59,8%[1]. Kwota ta składa się z kapitału własnego wraz z reinwestowanymi zyskami w wysokości 729,5 mld EUR oraz 85,7 mld EUR pozostałego kapitału. Wzrost w porównaniu z 2014 r. wynika głównie ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych w USA (o 62,6 mld EUR) i w Luksemburgu (o 56,2 mld EUR).

Największe inwestycje irlandzkie ulokowane są w krajach europejskich, takich jak Luksemburg (416,5 mld EUR), Zjednoczone Królestwo (89 mld EUR) i Niderlandy (51,7 mld EUR). Inne ważne lokalizacje to USA (100,3 mld EUR) oraz centra offshore w krajach Ameryki Środkowej (39,5 mld EUR).

Inwestycje firm irlandzkich za granicą koncentrują się głównie na sektorze usług (733 mld EUR), przy stosunkowo niewielkim udziale w sektorze produkcyjnym (56,2 mld EUR).

 

[1] Dane te nie przedstawiają prawdziwego obrazu irlandzkich bezpośrednich inwestycji za granicą z uwagi na międzynarodowe korporacje, które przyjęły irlandzką rezydencję podatkową. Poza faktem, że w Irlandii znajduje się ich siedziba (dla celów podatkowych) w kraju tym nie odbywa się właściwa działalność firm (produkcja lub świadczenie usług).

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Irlandii

Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Irlandii w 2015 r. wyniosła 795,6 mld EUR. W stosunku do poprzedzającego roku inwestycje zwiększyły się o 132,2%. Największymi inwestorami w Irlandii są firmy pochodzące z USA (366,8 mld EUR), Luksemburga (139,3 mld EUR), Niderlandów (87,3 mld EUR) oraz centrów finansowych offshore w krajach Ameryki Środkowej (72,1 mld EUR).

W ujęciu rocznym w 2015 r. do Irlandii napłynęły bezpośrednie inwestycje zagraniczne o wartości 169,8 mld EUR. Wynik ten był zdumiewająco dobry w stosunku od roku poprzedzającego, kiedy to napływ inwestycji osiągnął poziom 28,2 mld EUR. Struktura napływu inwestycji w 2015 r. przedstawiała się następująco: inwestycje kapitałowe 116,8 mld EUR, reinwestowane zyski 38,8 mld EUR, kapitał pozostały 14,2 mld EUR. Inwestycje do Irlandii napływały głównie z USA (100,1 mld EUR) oraz z krajów europejskich (61,9 mld EUR).

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Irlandii koncentrują się na sektorze usług (452,9 mld EUR) oraz sektorze produkcyjnym (341,3 mld EUR).

 

Polska-Irlandia

Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP)[1] w 2015 r. miał miejsce odpływ kapitału irlandzkiego z Polski na kwotę 54,4 mln EUR. Pod względem wartości skumulowanego kapitału na koniec 2015 r. Irlandia znalazła się na 15. pozycji największych inwestorów w Polsce. Zobowiązania Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich zrealizowanych przez firmy irlandzkie na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 1,7 mld EUR tj. 1,1% zainwestowanego w naszym kraju kapitału zagranicznego. Jeszcze przed pięcioma laty wysokość kapitału irlandzkiego w Polsce była znacznie wyższa.

W 2011 r. na skutek wycofania się Allied Irish Bank (AIB) z Polski nastąpił odpływ kapitału w wysokości 2.974,6 mln EUR[2].

 

[1] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2015 r. Aneks statystyczny. NBP, 2016 r.

[2] Allied Irish Bank (AIB) był największym inwestorem irlandzkim w Polsce i najdłużej działającym na naszym rynku (od 1995 r.). Posiadał on udziały w Banku Zachodnim WBK S.A. (BZ WBK), które zostały odsprzedane Banco Santander S.A. Operacja ta podyktowana była decyzją rządu irlandzkiego nakazującego AIB podwyższenie rezerw kapitałowych poprzez sprzedaż wszystkich zagranicznych aktywów.

 

 

 

 

Po wycofaniu z Polski Allied Irish Bank (AIB) największymi irlandzkimi inwestorami pozostają: Cement Roadstone Holding (CRH) – zaangażowany w produkcję materiałów budowlanych (m.in. Grupa Ożarów S.A., Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. i Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A.), JFC Manufacturing Ltd - produkcja wyrobów z plastiku (Dąbrówka), Kingspan Group PLC – produkcja wyrobów plastikowych (Rokitnica) i systemów płyt warstwowych dla budownictwa (Lipsko), South Western Business Process Servicess Poland (Łódź) – usługi biznesowe - finanse i księgowość. Od 2011 r. obecna jest w Polsce irlandzka firma ABP Food Group, która wówczas przejęła zakład uboju bydła w Pniewach. W 2013 r. przedsiębiorstwo to nabyło drugi zakład przetwórstwa mięsnego w Kłosowicach (woj. wielkopolskie).

Perspektywy napływu irlandzkich inwestycji do Polski w najbliższych latach w dużej mierze będą zależały od kształtowania się koniunktury gospodarczej zarówno w skali globalnej, jak i na rynku irlandzkim. Nastroje w gospodarce irlandzkiej zdecydowanie poprawiają się. W 2016 r. Irlandia przodowała wśród całej UE pod względem tempa wzrostu gospodarki. Szanse na dalszy wzrost napływu irlandzkich inwestycji do Polski wydają się być całkiem realne. Wynika to między innymi z rosnących powiązań biznesowych pomiędzy obydwoma krajami.

Nadal ważnym czynnikiem decydującym o zainteresowaniu irlandzkich firm polskim rynkiem jest możliwość uczestniczenia w realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych finansowanych ze środków UE.

Zdaniem analityków irlandzkie firmy, zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw, mogą być skłonne do przenoszenia do Polski części produkcji, chcąc poprawić swoją pozycję konkurencyjną. Przemawiają za tym m.in. koszty pracy, które w Irlandii ciągle są najwyższe w Europie. Zjawiska tego nie jest w stanie nawet zrekompensować obowiązujący w Irlandii bardzo niski (12,5 proc.) podatek korporacyjny (CIT).

 

 

Bardzo trudno jest ocenić dokładną liczbę irlandzkich firm zaangażowanych inwestycyjnie w Polsce. Większość z nich to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Działają one zarówno w sferze produkcyjnej, jak i szeroko rozumianych usługach (konsulting, doradztwo podatkowe i personalne, działalność deweloperska). Według ostatnich dostępnych danych publikowanych przez PAIiIZ[1] na liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce na koniec 2015 r. znalazło się 14 firm z Irlandii (na 2,4 tys. firm z całego świata, których inwestycje w Polsce przekroczyły 1 mln USD).

 

[1] List of Major Foreign Investors in Poland – December 2015, PAIiIZ, 8 czerwca 2016 r.

Pomimo znacznego napływu w ostatnich kilku latach polskich obywateli do Irlandii skala naszego zaangażowania inwestycyjnego w tym kraju jest jeszcze bardzo skromna. Według danych Narodowego Banku Polskiego[1] skumulowany stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w Irlandii na koniec 2015 r. wyniósł 13 mln EUR, wobec -8,6 mln EUR w roku 2014. W samym roku 2015 r. polskie firmy zainwestowały w Irlandii 33,7 mln EUR.

Jedną z większych polskich inwestycji w Irlandii zrealizowała spółka akcyjna PZ Cormay produkująca odczynniki i sprzęt diagnostyczny. Firma ta w 2011 r. przejęła irlandzką firmę Innovation Enterprise z Cork działającą w tej samej branży pod rozpoznawalną i cenioną na świecie marką Audit Diagnostics. Polska spółka na przejęcie zagranicznej firmy wydała łącznie ok. 8 mln PLN, na co składało się 1,2 mln EUR oraz 200 tys. akcji firmy PZ Cormay. Niestety inwestycja ta okazała się niezbyt trafna gdyż w 2016 r. spółka została postawiona w stan likwidacji.

 

[1] Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2015 r. Aneks statystyczny. NBP, 2016 r.

Obecnie w Irlandii działa kilkaset firm, których właścicielami są polscy obywatele. Ich dokładną liczbę jest trudno określić. Bazując tylko na danych miejscowego urzędu rejestracyjnego Companies Registration Office – CRO (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego) firm, które w swojej nazwie posiadają słowo sugerujące polskie pochodzenie, np.: „Polska”, „polski”, „polskie”, „Polonia”, „Poland”, „Polish”, „sklep” itp., jest około 400. Większość z nich to niewielkie firmy handlowe (sklepy – w tym z polską żywnością, cukiernie i hurtownie), przedsiębiorstwa remontowo-budowlane, transportowe oraz firmy działające w szeroko pojętym sektorze usług (zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, solaria, firmy świadczące usługi informatyczne, warsztaty samochodowe).

Ze względu na obecność w Irlandii znacznej liczby polskich obywateli, w dłuższej perspektywie można spodziewać się wzrostu polskiego zaangażowania inwestycyjnego, zwłaszcza wśród firm o charakterze usługowym i handlowym. Natomiast ze względu na wysokie koszty miejscowej siły roboczej oraz stosunkowo niewielki rynek wewnętrzny, trudno oczekiwać w Irlandii większych polskich inwestycji o charakterze produkcyjnym.

 

 

Na rynku irlandzkim można znaleźć kilkanaście przykładów firm zajmujących się dystrybucją i sprzedażą znanych polskich produktów. Funkcjonują tu m.in. sklepy i punkty sprzedaży (wyspy handlowe) kosmetyków polskiej marki Inglot. Pierwszy z nich otworzony został w 2009 r. a obecnie w całej Irlandii jest ich 13. Innym przykładem znanej polskiej marki obecnej na zielonej wyspie jest Fakro. Okna dachowe tej firmy dystrybuowane są za pośrednictwem irlandzkiego partnera Tradecraft Building Products Ltd. Gęstą sieć sprzedaży w Irlandii udało się także rozwinąć firmie Komandor oferującej szafy wnękowe na wymiar. Firma posiada tu 18 autoryzowanych dilerów.

W Irlandii od kilku lat funkcjonują polskie ośrodki medyczne. W Dublinie, Waterford, Galway, Limerick i Cork działają przychodnie obsługiwane przez polski personel medyczny. Pacjentami tych ośrodków są nie tylko polscy obywatele, przebywający w Irlandii, ale także Irlandczycy i przedstawiciele innych narodowości.

W związku z popytem w Irlandii na różne usługi świadczone w języku polskim, zauważalny jest wzrost liczby kancelarii prawnych, firm doradztwa zawodowego, finansowego, rachunkowego itp., których założycielami (lub współzałożycielami) są Polacy. Wiele firm irlandzkich od kilku lat prowadzi także obsługę w języku polskim. Należą do nich m.in. agencje ubezpieczeniowe i kancelarie prawne.

Ostatnio w Irlandii coraz bardziej widoczny jest wzrost aktywności polskich przedsiębiorców z sektora informatycznego. Przyciągają ich tu m.in. korzystne warunku dla prowadzenia działalności gospodarczej, programy zachęt uruchomiane przez rząd Irlandii dla pobudzenia branży IT oraz obecność czołówki najważniejszych graczy w tej branży.

 

Źródło: NBP, PAIiIZ





Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Projekt domu z kontenera morskiego

Z kontenerów transportowych buduje się wiele obiektów, takich jak magazyny, hale, budynki gastro...
Polska - SZCZECIN 2022-01-17 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Jak pisać teksty pod SEO

W dzisiejszych czasach SEO cieszy się coraz większą popularnością. Specjalista SEO Firmy decyduj...
Polska - SZCZECIN 2022-01-17 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Implanty zębów w Szczecinie

Implanty zębów Szczecin – aby wszczepienie implantu zakończyło się powodzeniem, pacjent powinien ...
Polska - SZCZECIN 2022-01-17 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert