Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-15 12:48:33
irlandia, polska, inwestycje, firmy

Za promocję i przyciąganie inwestycji zagranicznych do Irlandii odpowiada Investment and Development Agency (IDA Ireland). Agencja może wykorzystywać różne granty i ulgi.

IDA Ireland np. oferuje inwestorom pakiet zachęt finansowych, które pozwalają zmniejszyć koszty operacyjne firm, szczególnie na etapie ich powstawania i wczesnego rozwoju. Wysokość świadczeń dla inwestorów jest ustalana indywidualnie po analizie proponowanej inwestycji (złożone kryteria) oraz po negocjacjach z potencjalnym inwestorem.

Ważnym kryterium odnośnie wysokości przyznanych grantów jest miejsce inwestycji – na najwyższe potencjalny inwestor może liczyć w regionie tzw. BMW (Border, Midlands, Western region), najniższe zaś oferowane są w okolicach Dublina. Granty pieniężne oferowane przez IDA nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, w których inwestor naruszy warunki umowy.

 

Granty

 

Naczelną zasadą obowiązującą przy negocjacjach pomiędzy IDA a potencjalnym inwestorem jest zasada poufności co do oferowanego systemu wsparcia.

Tylko w przypadkach, gdy planowana pomoc publiczna ma osiągnąć znaczący pułap, sprawa trafia pod obrady rządu. Według informacji uzyskanych z IDA, w każdym przypadku zakres oferowanej pomocy jest w pełni zgodny z ustawodawstwem unijnym.

 

Granty kapitałowe

 

Udzielane są przez IDA na poczet środków trwałych i mają na celu pomoc przedsiębiorcom w uruchomieniu i szybszym zwrocie kosztów poniesionych na uruchomienie działalności. Granty kapitałowe obejmują więc środki na zakup i uzbrojenie gruntów, zakup i remont budynków oraz zakładów, a także na zakup maszyn i wyposażenia.

Wysokość finansowego wsparcia inwestycji i harmonogram jego wypłaty są ustalane w negocjacjach z IDA. Pod uwagę brane są szacowane nakłady kapitałowe, tworzone miejsca pracy i lokalizacja inwestycji. Wysokość grantu kalkulowana jest jako procentowy udział w kosztach poniesionych w związku z inwestycją, której maksymalna wysokość waha się od 17,5 proc. w Dublinie do 40 proc. w regionie BMW (Border, Midlands and Western, czyli w regionach przygranicznych, środkowych i zachodnich). Maksymalne wysokości pomocy są zgodne z regułami Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy publicznej.

Harmonogram płatności grantów, realizowanych przez IDA, jest częścią umowy między agencją a inwestorem i zwykle uzależniony od programu tworzenia nowych miejsc pracy.

Opłaty skarbowe, różnice kursowe i inne wydatki związane z nabyciem gruntów i budynków (np. opłaty za usługi prawne) nie mogą stanowić podstawy do naliczania pomocy udzielanej przez IDA. Umowa między IDA a inwestorem z reguły zawiera ograniczenia dotyczące możliwości zbywania aktywów współfinansowanych ze środków IDA.

 

Granty na tworzenie miejsc pracy

 

To najbardziej powszechny rodzaj pomocy inwestorom. Granty te są ukierunkowane na tych inwestorów, których zasadnicze koszty funkcjonowania związane są z tworzeniem pewnej liczby miejsc pracy, natomiast inwestycje w środki trwałe nie są tak znaczące (np. firmy świadczące szeroko pojęte usługi, będące przedmiotem obrotu międzynarodowego).

Granty te nie podlegają opodatkowaniu. Ich wysokość jest zatwierdzana osobno dla każdego nowo powstałego miejsca pracy i uzależniona od lokalizacji inwestycji, jej wartości oraz rodzaju działalności i poziomu kwalifikacji wymaganych na nowym stanowisku pracy. Na jedno miejsce pracy może być przyznane od 1.250,00 do 12.500,00 euro.

 

Granty na szkolenia

 

Z tej puli można uzyskać środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników. Mogą być one przeznaczone na pensje osób szkolących się, koszty wyjazdu i pobytu pracowników na szkoleniu zarówno na terenie Irlandii, jak i poza jej granicami, lub na pokrycie kosztów sprowadzenia wykładowców/ instruktorów na szkolenia do Irlandii.

 

Granty na zwiększenie potencjału badawczego firmy

W Irlandii oferowane są specjalne granty na zwiększenie potencjału firmy w zakresie badań i rozwoju. Pomoc dotyczy zapewnienia lokalizacji, sprzętu, pomieszczeń, materiałów, pensji pracowników oraz zakupu usług, w tym usług firm konsultingowych.

Do ubiegania się o grant uprawniają także przeprowadzenie studium wykonalności i konieczność pozyskania technologii. Firmy zagraniczne działające w Irlandii są również uprawnione do ubiegania się o granty na badania z funduszy UE z VII Programu Ramowego.

 

Granty w ramach Programu Konkurencyjności Strategicznej
(Strategic Competitiveness Programme – SCP)

Program ten jest skierowany do firm międzynarodowych, posiadających swoje oddziały lub spółki zależne w Irlandii. Wsparcie ma zachęcić inwestorów ze spółki matki do nadania strategicznego znaczenia spółce irlandzkiej, której są właścicielami.

Dostępne granty przewidują dofinansowanie do 50 proc. wydatków na konsultacje lub/i szkolenia, do kwoty maksymalnej w wysokości 25 000 euro na projekt.

 

Podatki i ulgi podatkowe

Założeniem rządu irlandzkiego w strategii przyciągania inwestycji zagranicznych jest „tworzenie przyjaznego środowiska gospodarczego i fiskalnego, które wspiera rozwój przemysłu”.

Kluczem do sukcesu okazał się tu podatek od osób prawnych (CIT), który ustalono na poziomie 10 proc. dla określonej działalności wytwórczej oraz usługowej. Taki wymiar podatku obowiązywał w Irlandii do 31 grudnia 2002 r., natomiast od 1 stycznia 2003 r., w wyniku negocjacji z Komisją Europejską, obowiązuje jednolita stawka 12,5 proc. dla wszystkich rodzajów działalności produkcyjnej oraz usługowej (tzw. active income).

Warto podkreślić, że utrzymanie niskiego podatku od przedsiębiorstw przez kolejne ekipy rządzące znacząco, przyczyniło się do rozwoju prywatnej przedsiębiorczości oraz całego przemysłu w tym kraju.

Natomiast w przypadku tzw. dochodów pasywnych (passive income), czyli odsetek, tantiem, dywidend, czynszów itp., obowiązuje podatek 25 proc. Od tej stawki przewidziano wiele zwolnień w przypadku dokonywania wypłat na rzecz określonych udziałowców. Lista ta obejmuje wpłaty:

  • dla firm zarejestrowanych jako płatników podatku w Irlandii
  • na cele dobroczynne oraz fundusze emerytalne
  • na niektóre fundusze inwestycyjne
  • na niektóre fundusze pracownicze
  • dla niektórych obywateli oraz spółek działających w UE lub w krajach, z którymi podpisane zostały umowy podatkowe

Firma zagraniczna może w Irlandii transferować swoje zyski w dowolnej walucie.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Breloki reklamowe

Choć z wyglądu nieco niepozorne, oczywiście breloki reklamowe, są niezwykle funkcjonalnym akcesor...
Polska - ŻARY 2019-11-18 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Eastchem Ltd, supplier of chemical raw materials, Potassium carbonate K2CO3, Potassium sulphate K...

Firma Eastchem Sp. z o. o. powstała w 2004r. w Zawierciu, spółka Eastchem jest bezpośrednim impor...
Polska - Zawiercie (miasto) 2020-11-24 Dodał: Pozostałe wyroby chemiczne, Wyroby chemiczne w formach podstawowych, Przemysł chemiczny i kosmetyczny Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert