Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo kupić, a co sprzedać

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-07-28 16:07:13
irlandia, handel, eksport, import, gospodarka

Rok 2016 był rekordowy w historii polsko-irlandzkich relacji handlowych pod względem poziomu eksportu, importu i obrotów

 

Według ostatecznych danych GUS polsko–irlandzkie obroty handlowe, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyły się w 2016 r. o 107,2 mln EUR tj. o 5,1% do poziomu 2.200,7 mln EUR. Był to rekordowy rok w historii polsko-irlandzkich relacji handlowych pod względem poziomu eksportu, importu i obrotów. Polski eksport do Irlandii wzrósł w 2016 r. o 10,3% do poziomu 690,1 mln EUR, zaś nasz import z tego kraju zwiększył się o 2,9% i wyniósł 1.510,6 mln EUR. W konsekwencji wyższej dynamiki polskiego eksportu do Irlandii nad importem z tego kraju po raz pierwszy od pięciu lat saldo wymiany handlowej z Irlandią uległo poprawie. Deficyt zmniejszył się z 842,4 mln EUR w 2015 r. do 820,5 mln EUR w roku 2016.

Dane dot. kształtowania się polsko – irlandzkich obrotów handlowych w latach 2009 – 2016 przedstawia poniższe zestawienie.

w mln EUR

 

2010

2011

2012

2013

 

2014

2015

2016

Obroty

1.289,9

1.174,7

1.377,2

1.518,3

1.702,7

2.093,5

2.200,7

Eksport

449,7

397,4

480,9

505,3

524,1

625,5

690,1

Import

840,2

777,3

896,3

1.013,0

1.178,6

1.468,0

1.510,6

Saldo

-390,5

-379,9

-415,4

-507,7

-654,5

-842,4

-820,5

Źródło: System Insigos MR

W porównaniu do sytuacji sprzed roku w 2016 r. polski eksport do Irlandii zwiększył się o 64,5 mln EUR. Wzrost eksportu nastąpił w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 56,9 mln EUR), wyrobów przemysłu lekkiego (o 7,9 mln EUR), wyrobów różnych (gł. mebli) (o 5,6 mln EUR), wyrobów przemysłu chemicznego (o 5,6 mln EUR), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 3,2 mln EUR), wyrobów ceramicznych (o 2,4 mln EUR) oraz skór (o 0,2 mln EUR). Spadek eksportu odnotowano natomiast w grupie artykułów rolno-spożywczych (o 9,7 mln EUR), wyrobów metalurgicznych (o 3,9 mln EUR) oraz produktów mineralnych (o 3,7 mln EUR).

W ubiegłym roku struktura eksportu do Irlandii nie uległa większym zmianom. W największym stopniu zwiększył się udział wyrobów przemysłu elektromaszynowego (z 36% do 41%), które w 2016 r. stanowiły największą pozycję w polskim eksporcie do Irlandii. Drugą najważniejszą kategorią były artykuły rolno-spożywcze z udziałem 27,2%.

 

Struktura towarowa polskiego eksportu do Irlandii w latach 2015 – 2016

Nazwa grupy towarowej wg sekcji

Wartość

w mln EUR

Dynamika

2016/2015

Udział w %

2016

2015

2016

2015

I Produkty pochodzenia zwierzęcego

II Produkty pochodzenia roślinnego

III Tłuszcze i oleje

IV Gotowe artykuły spożywcze, napoje

61,5

12,7

0,6

112,6

74,2

14,1

0,6

108,2

82,9

90,4

90,9

104,1

8,9

1,8

0,1

16,3

11,9

2,2

0,1

17,3

Artykuły rolno-spożywcze

187,4

197,1

95,1

27,2

31,5

V Produkty mineralne

19,6

23,4

83,5

2,8

3,7

Produkty mineralne

19,6

23,4

83,5

2,8

3,7

VI Produkty przemysłu chemicznego

VII Tworzywa sztuczne

35,2

32,9

31,9

30,7

110,5

107,2

5,1

4,8

5,1

4,9

Wyroby przemysłu chemicznego

68,1

62,6

108,9

9,9

10,0

VIII Skóry i wyroby

0,9

0,7

125,7

0,1

0,1

Skóry

0,9

0,7

125,7

0,1

0,1

IX Drewno i wyroby

X Papier, tektura ścier drzewny

19,3

11,5

16,8

10,7

114,9

106,6

2,8

1,7

2,7

1,7

Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego

30,7

27,5

111,7

4,4

4,4

XI Materiały i wyroby włókiennicze

XII Obuwie, nakrycia głowy

19,5

2,4

12,5

1,5

155,9

158,3

2,8

0,3

2,5

0,2

Wyroby przemysłu lekkiego

21,9

14,0

156,1

3,2

2,2

XIII Wyroby ze szkła, ceramika

XIV Metale szlachetne i ich wyroby, biżuteria

12,9

0,1

10,4

0,2

124,2

26,9

1,9

0,0

1,7

0,0

Wyroby ceramiczne

13,0

10,6

122,2

1,9

1,7

XV Wyroby z metali nieszlachetnych

22,4

26,1

86,0

3,3

4,2

Wyroby metalurgiczne

22,4

26,1

86,0

3,3

4,2

XVI Urządzenia mechaniczne i elektryczne

XVII Środki transportu

XVIII Aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne

152,3

99,7

30,1

154,1

59,8

11,1

98,8

166,6

270,0

22,1

14,4

4,4

24,6

9,6

1,8

Wyroby przemysłu elektromaszynowego

282,0

225,1

125,3

40,9

36,0

XIX Broń i amunicja

XX Artykuły przemysłowe różne

XXI Dzieła sztuki

XXII Pozostałe

0,2

43,8

0,0

0,0

0,2

38,1

0,0

0,0

112,1

114,7

116,2

563,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

Wyroby różne i niesklasyfikowane

44,0

38,3

114,7

6,4

6,1

RAZEM

690,1

625,5

110,3

100,0

100,0

Źródło: System Insigos MR

 

W polskim eksporcie do Irlandii w 2016 r. najważniejszymi grupami towarowymi były komputery (79 mln EUR), mięso drobiowe (34,9 mln EUR), samochody osobowe (34,9 mln EUR), statki (30,9 mln EUR), meble (26,5 mln EUR), samochody ciężarowe (23,6 mln EUR), papierosy (23,2 mln EUR), przetwory spożywcze (17,6 mln EUR), przyrządy do analizy (17 mln EUR), przetwory z mięsa (14,1 mln EUR), wyroby stolarskie dla budownictwa (14 mln EUR), węgiel (13,5 mln EUR), kiełbasy (9,6 mln EUR), aparatura odbiorcza do telewizji (7,9 mln EUR), pieczywo, ciasta (7,7 mln EUR), leki (7,5 mln EUR). Towary te stanowiły ponad 52% wartości polskiego eksportu do Irlandii.

Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką charakteryzowała się m.in. sprzedaż mięsa drobiowego, samochodów osobowych i dostawczych, papierosów, przyrządów do analizy, wyrobów stolarskich, mebli, lamp, odzieży.

W 2016 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były następujące grupy towarowe:

L.P.

Kod CN

Dział CN

Wartość w tys. EUR

 

Dynamika eksportu 2016/2015

 

Udział w całości polskiego eksportu do Irlandii

1

84

Maszyny i urządzenia mechaniczne

120.634,9

98,7

17,5

2

87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części

66.638,9

120,6

9,7

3

02

Mięso i podroby jadalne

47.126,2

77,4

6,8

4

94

Meble

38.412,8

113,0

5,6

5

89

Statki, łodzie

32.772,1

3.670,5

4,7

6

85

Maszyny i urządzenia elektryczne

31.632,6

99,0

4,6

7

90

Przyrządy optyczne i medyczne

29.873,4

275,1

4,3

8

16

Przetwory z mięsa i ryb

25.176,3

90,8

3,6

9

39

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich

24.846,3

117,8

3,6

10

24

Papierosy

23.580,2

173,2

3,4

11

21

Różne przetwory spożywcze

22.772,3

103,2

3,3

12

27

Paliwa mineralne, oleje i przetwory

19.408,6

83,2

2,8

13

44

Drewno i wyroby z drewna

19.246,1

114,9

2,8

14

73

Wyroby z żeliwa i stali

13.576,1

74,4

2,0

15

04

Produkty mleczarskie

12.778,4

107,1

1,9

16

19

Przetwory ze zbóż

12.177,3

96,6

1,8

17

62

Odzież i dodatki odzieżowe

10.181,5

206,1

1,5

18

70

Szkło i wyroby ze szkła

9.738,1

131,8

1,4

19

22

Napoje bezalkoholowe i alkoholowe

9.730,8

110,6

1,4

20

30

Produkty farmaceutyczne

9.388,2

70,6

1,4

21

20

Przetwory z warzyw i owoców

9.154,5

155,8

1,3

22

48

Papier, tektura i ich wyroby

9.152,7

105,1

1,3

23

40

Kauczuk i wyroby z kauczuku

8.065,4

83,8

1,2

24

38

Produkty chemiczne różne

6.637,6

119,6

1,0

25

33

Preparaty kosmetyczne

5.947,3

224,0

0,9

 

 

…..

 

 

 

 

 

Eksport ogółem

690.073,7

110,3

100,0%

Źródło: System Insigos MR

 

Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego eksportu koncentrację. Prawie 84% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby chemiczne i wyroby przemysłu elektromaszynowego. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie.

W 2016 r. polski import z Irlandii zwiększył się w ciągu roku o 42,6 mln EUR. Wzrost zakupów nastąpił głównie w wyrobach przemysłu chemicznego (+169,9 mln EUR). Spadki zaś wystąpiły w imporcie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (-126 mln EUR) oraz artykułach rolno-spożywczych (-10,8 mln EUR).

Strukturę towarową polskiego importu z Irlandii oraz listę największych pozycji w polskim imporcie z tego kraju przedstawiają poniższe tabele:

 

Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii w latach 2015 – 2016

Nazwa grupy towarowej wg sekcji

Wartość

w mln EUR

Dynamika 2016/2015

Udział w %

2016

2015

2016

2015

I Produkty pochodzenia zwierzęcego

II Produkty pochodzenia roślinnego

III Tłuszcze i oleje

IV Gotowe artykuły spożywcze, napoje

125,6

2,4

0,0

44,3

135,5

3,3

0,0

44,4

92,7

73,7

201,4

99,8

8,3

0,2

0,0

2,9

9,2

0,2

0,0

3,0

Artykuły rolno-spożywcze

172,3

183,2

94,1

11,4

12,5

V Produkty mineralne

1,2

1,1

108,7

0,1

0,1

Produkty mineralne

1,2

1,1

108,7

0,1

0,1

VI Produkty przemysłu chemicznego

VII Tworzywa sztuczne

793,7

26,0

628,4

21,3

126,3

121,7

52,5

1,7

42,8

1,5

Wyroby przemysłu chemicznego

819,7

649,8

126,1

54,3

44,3

VIII Skóry i wyroby

1,8

1,2

143,1

0,1

0,1

Skóry

1,8

1,2

143,1

0,1

0,1

IX Drewno i wyroby

X Papier, tektura ścier drzewny

0,8

31,2

0,8

31,2

97,4

99,9

2,1

0,1

0,1

2,1

Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego

32,0

32,0

99,9

2,1

2,2

XI Materiały i wyroby włókiennicze

XII Obuwie, nakrycia głowy

13,0

1,2

9,3

0,6

140,4

202,8

0,9

0,1

0,6

0,0

Wyroby przemysłu lekkiego

14,2

9,9

142,1

0,9

0,7

XIII Wyroby ze szkła, ceramika

XIV Metale szlachetne i ich wyroby, biżuteria

1,9

1,2

1,2

0,9

148,4

133,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Wyroby ceramiczne

3,0

2,1

142,1

0,2

0,1

XV Wyroby z metali nieszlachetnych

15,6

13,8

112,8

1,0

0,9

Wyroby metalurgiczne

15,6

13,8

112,8

1,0

0,9

XVI Urządzenia mechaniczne i elektryczne

XVII Środki transportu

XVIII Aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne

314,0

36,7

95,3

467,7

7,2

97,2

67,1

512,9

98,1

20,8

2,4

6,3

31,9

0,5

6,6

Wyroby przemysłu elektromaszynowego

446,0

572,0

78,0

29,5

39,0

XIX Broń i amunicja

XX Artykuły przemysłowe różne

XXI Dzieła sztuki

XXII Pozostałe

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

170,9

0,0

20,8

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

Wyroby różne i niesklasyfikowane

4,8

2,8

170,9

0,3

0,2

RAZEM

 

1.510,6

102,9

100,0

100,0

Źródło: System Insigos MR

 

Główne pozycje towarowe w polskim imporcie z Irlandii w 2016 r.

L.P.

Kod CN

Dział CN

Wartość w tys. EUR

 

Dynamika importu 2015/2014

 

Udział w całości polskiego importu z Irlandii

1

30

Produkty farmaceutyczne

385,6

149,9

25,5

2

29

Chemikalia organiczne

191,3

125,9

12,7

3

84

Maszyny i urządzenia mechaniczne

170,6

116,9

11,3

4

85

Maszyny i urządzenia elektryczne

143,5

44,6

9,5

5

33

Preparaty kosmetyczne

123,3

94,0

8,2

6

90

Przyrządy optyczne i medyczne

95,3

98,1

6,3

7

04

Produkty mleczarskie

94,1

91,1

6,2

8

38

Produkty chemiczne różne

73,6

108,8

4,9

9

89

Statki, łodzie

30,7

679.425,0

2,0

10

49

Wyroby przemysłu poligraficznego

29,8

104,8

2,0

11

39

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich

22,2

116,7

1,5

12

02

Mięso i podroby jadalne

16,1

133,6

1,1

13

21

Różne przetwory spożywcze

14,2

87,0

0,9

14

22

Napoje bezalkoholowe i alkoholowe

13,2

106,2

0,9

15

35

Substancje białkowe, kleje, enzymy

11,5

90,0

0,8

16

03

Ryby

10,7

78,0

0,7

17

82

Narzędzia, przybory, sztućce

7,7

119,0

0,5

18

17

Wyroby cukiernicze

6,4

102,0

0,4

19

87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części

5,8

86,2

0,4

20

19

Przetwory ze zbóż

5,5

106,4

0,4

21

32

Garbniki, barwniki, pigmenty

5,1

113,1

0,3

22

62

Odzież i dodatki odzieżowe

5,0

243,9

0,3

23

05

Produkty pochodzenia zwierzęcego

4,7

73,4

0,3

24

95

Zabawki, gry i art. sportowe

4,1

195,0

0,3

25

40

Kauczuk i wyroby z kauczuku

3,7

163,9

0,2

 

 

…..

 

 

 

 

 

Import ogółem

1.510,6

102,9

100,0%

Źródło: System Insigos MR

W 2016 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,60% i był wyższy niż w roku 2015 (0,59%). W polski eksporcie udział Irlandii wzrósł z 0,35% do 0,37%, zaś w przypadku importu udział utrzymał się na tym samym poziomie - 0,83%. W 2016 r. Irlandia była 32. partnerem handlowym Polski w eksporcie i 25. w imporcie.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nowe <a href=Implanty Toruń nowoczesna stomatologia">

Nowe Implanty ...

Dobry Dentysta Toruń - Gabinet stomatologiczny Czym jest proteza w jeden dzień i dlaczego różni ...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Marian Poręba Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę
Automatyczne <a href=Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i Maszyny rozlewnicze">

Automatyczne Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i ...

Automatyczne Nalewarki Toruń - Producent nalewarek Toruń – Maszyny rozlewnicze Maszyny rozlewnic...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Księgowość Toruń - Biuro rachunkowe Toruń

Czy warto zdecydować się na współpracę Biuro rachunkowe Toruń Plusów nawiązania współpracy z biu...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Barbara Machoń Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert