Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo kupić, a co sprzedać

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-03-16 17:40:24
irlandia, handel, eksport, import, gospodarka

Rok 2016 był rekordowy w historii polsko-irlandzkich relacji handlowych pod względem poziomu eksportu, importu i obrotów

 

Według wstępnych danych GUS polsko–irlandzkie obroty handlowe w 2016 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyły się o 75,5 mln EUR tj. o 3,6% do poziomu 2.169 mln EUR. Był to rekordowy rok w historii polsko-irlandzkich relacji handlowych pod względem poziomu eksportu, importu i obrotów. Polski eksport do Irlandii wzrósł w 2016 r. o 7,8% do poziomu 674,3 mln EUR, zaś nasz import z tego kraju zwiększył się o 1,8% i wyniósł 1.494,7 mln EUR. Dzięki przewadze dynamiki eksportu z Polski do Irlandii nad importem z tego kraju poprawie uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deficyt zmniejszył się z 842,4 mln EUR w 2015 r. do 820,5 mln EUR w roku 2016.

W relacjach handlowych Polski z krajami UE jest to najwyższy wynik ujemnego salda, a wśród wszystkich krajów na całym świecie Irlandia zajmuje dziewiątą lokatę. Wyższe deficyty Polska odnotowała jedynie w handlu z Chinami, Rosją, Republiką Korei, Japonią, Wietnamem, Indiami, Bangladeszem i Tajwanem.

Dane dot. kształtowania się polsko – irlandzkich obrotów handlowych w latach 2010 – 2016 przedstawia poniższe zestawienie.

w mln EUR

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(szacunek)

Obroty

1.289,9

1.174,7

1.377,2

1.518,3

1.702,7

2.093,5

2.169,0

Eksport

449,7

397,4

480,9

505,3

524,1

625,5

674,3

Import

840,2

777,3

896,3

1.013,0

1.178,6

1.467,9

1.494,7

Saldo

-390,5

-379,9

-415,4

-507,7

-654,5

-842,4

-820,4

Źródło: System Insigos MR

W porównaniu do sytuacji sprzed roku w 2016 r. polski eksport do Irlandii zwiększył się o 48,7 mln EUR. Wzrost eksportu nastąpił w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 50 mln EUR), wyrobów przemysłu lekkiego (o 5,5 mln EUR), wyrobów przemysłu chemicznego (o 5,3 mln EUR), wyrobów różnych (gł. mebli, materacy i art. pościelowych) (o 5,2 mln EUR), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 2,8 mln EUR), wyrobów ceramicznych (o 2,3 mln EUR). Niewielki wzrost odnotowano także w zakresie skór (o 0,2 mln EUR). Spadek eksportu wystąpił natomiast w artykułach rolno-spożywczych (o 14,6 mln EUR), wyrobach metalurgicznych (o 4,1 mln EUR) oraz w grupie produktów mineralnych (o 3,9 mln EUR).

W 2016 r. nieznacznie zmieniła się struktura naszego eksportu do Irlandii. Wzrost udziału odnotowano w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (z 36% do 40,8%), które umocniły swoją dominującą pozycję w polskim eksporcie do Irlandii. Drugą najważniejszą kategorią były artykuły rolno-spożywcze z udziałem 27,1%.

 

Struktura towarowa polskiego eksportu do Irlandii w latach 2015 – 2016

Nazwa grupy towarowej wg sekcji

Wartość

w mln EUR

Dynamika

2016/2015

Udział w %

2016

2015

2016

2015

I Produkty pochodzenia zwierzęcego

II Produkty pochodzenia roślinnego

III Tłuszcze i oleje

IV Gotowe artykuły spożywcze, napoje

62,2

11,9

0,5

107,9

74,2

14,1

0,6

108,2

83,7

84,4

85,4

99,7

9,2

1,8

0,1

16,6

11,9

2,2

0,1

17,3

Artykuły rolno-spożywcze

182,5

197,1

92,6

27,1

31,5

V Produkty mineralne

19,6

23,4

83,5

2,9

3,7

Produkty mineralne

19,6

23,4

83,5

2,9

3,7

VI Produkty przemysłu chemicznego

VII Tworzywa sztuczne

35,2

32,7

31,9

30,7

110,4

106,4

5,2

4,8

5,1

4,9

Wyroby przemysłu chemicznego

67.9

62,6

108,4

10,1

10,0

VIII Skóry i wyroby

0,9

0,7

126,7

0,1

0,1

Skóry

0,9

0,7

126,7

0,1

0,1

IX Drewno i wyroby

X Papier, tektura ścier drzewny

19,0

11,3

16,8

10,7

113,2

105,6

2,8

1,7

2,7

1,7

Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego

30,3

27,5

110,2

4,5

4,4

XI Materiały i wyroby włókiennicze

XII Obuwie, nakrycia głowy

17,3

2,3

12,5

1,5

137,8

153,1

2,6

0,3

2,0

0,2

Wyroby przemysłu lekkiego

19,6

14,0

139,5

2,9

2,2

XIII Wyroby ze szkła, ceramika

XIV Metale szlachetne i ich wyroby, biżuteria

12,9

0,1

10,4

0,2

123,7

27,1

1,9

0,0

1,7

0,0

Wyroby ceramiczne

12,9

10,6

121,7

1,9

1,7

XV Wyroby z metali nieszlachetnych

22,0

26,1

84,2

3,3

4,2

Wyroby metalurgiczne

22,0

26,1

84,2

3,3

4,2

XVI Urządzenia mechaniczne i elektryczne

XVII Środki transportu

XVIII Aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne

151,2

99,6

24,3

154,1

59,8

11,1

98,1

166,5

217,9

22,4

14,8

3,6

24,6

9,6

1,8

Wyroby przemysłu elektromaszynowego

275,1

225,1

122,2

40,8

36,0

XIX Broń i amunicja

XX Artykuły przemysłowe różne

XXI Dzieła sztuki

XXII Pozostałe

0,2

43,3

0,0

0,0

0,2

38,1

0,0

0,0

112,1

113,6

122,9

562,8

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

Wyroby różne i niesklasyfikowane

43,5

38,3

113,6

6,5

6,1

RAZEM

674,3

625,5

107,8

100,0

100,0

Źródło: System Insigos MR

 

W polskim eksporcie do Irlandii w 2016 r. najważniejszymi grupami towarowymi były komputery (78,9 mln EUR), mięso drobiowe (35,8 mln EUR), samochody osobowe (34,8 mln EUR), statki (30,9 mln EUR), samochody ciężarowe (23,6 mln EUR), papierosy (20,6 mln EUR), przetwory spożywcze (17,6 mln EUR), meble do siedzenia i spania (13,9 mln EUR), przetwory mięsne (13,9 mln EUR), wyroby stolarskie (13,6 mln EUR), węgiel (13,5 mln EUR), pozostałe meble (12,2 mln EUR), przyrządy do analizy (11,2 mln EUR), wędliny (9,2 mln EUR), monitory i telewizory (8 mln EUR), pieczywo i ciasta (7,5 mln EUR), leki (7,4 mln EUR), przyrządy do pomiaru (6,7 mln EUR), lampy (6,5 mln EUR). Towary te stanowiły 54% wartości polskiego eksportu do Irlandii.

Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką charakteryzowała się m.in. sprzedaż mięsa drobiowego, samochodów osobowych i ciężarowych, papierosów, mebli, wyrobów stolarskich, przyrządów do analizy, lamp, piwa, wyrobów ze szkła. Spadek sprzedaży odnotowano natomiast m.in. w eksporcie przetworów mięsnych, węgla, wędlin, pieczywa i ciast, leków, mięsa wieprzowego, opon.

W 2016 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były następujące grupy towarowe:

L.P.

Kod CN

Dział CN

Wartość w tys. EUR

 

Dynamika eksportu 2016/2015

 

Udział w całości polskiego eksportu do Irlandii w %

1

84

Maszyny i urządzenia mechaniczne

119.793,5

98,0

17,8

2

87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części

66.570,4

120,5

9,9

3

02

Mięso i podroby jadalne

47.980,5

78,8

7,1

4

94

Meble

37.904,7

111,5

5,6

5

89

Statki, łodzie, konstrukcje pływające

32.772,1

3.670,5

4,9

6

85

Maszyny i urządzenia elektryczne

31.426,4

98,4

4,7

7

39

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich

24.643,0

116,8

3,7

8

16

Różne przetwory spożywcze

24.512,4

88,4

3,6

9

90

Przyrządy optyczne i medyczne

23.971,1

220,7

3,6

10

21

Różne przetwory spożywcze

21.698,1

98,4

3,2

11

24

Tytoń i wyroby tytoniowe

20.929,5

153,8

3,1

12

27

Paliwa mineralne, oleje i przetwory

19.427,8

83,3

2,9

13

44

Drewno i wyroby z drewna

18.964,6

113,2

2,8

14

73

Wyroby z żeliwa i stali

13.062,7

71,6

1,9

15

04

Produkty mleczarskie

12.589,4

105,5

1,9

16

19

Przetwory ze zbóż

11.686,6

92,7

1,7

17

70

Szkło i wyroby ze szkła

9.728,4

131,7

1,4

18

22

Napoje bezalkoholowe i alkoholowe

9.708,9

110,3

1,4

19

30

Produkty farmaceutyczne

9.273,8

69,8

1,4

20

48

Papier, tektura i ich wyroby

9.004,2

103,4

1,3

21

20

Przetwory z warzyw i owoców

8.985,6

152,9

1,3

22

62

Odzież i dodatki odzieżowe

8.266,2

167,4

1,2

23

40

Kauczuk i wyroby z kauczuku

8.035,4

83,5

1,2

24

38

Produkty chemiczne różne

6.712,0

121,0

1,0

25

23

Pasze dla zwierząt

6.075,4

47,7

0,9

 

 

…..

 

 

 

 

 

Eksport ogółem

674.270,8

107,8

100,00

Źródło: System Insigos MR

 

Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego eksportu koncentrację. Ponad 84% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby chemiczne i wyroby przemysłu elektromaszynowego. Analiza głównych pozycji w polskim imporcie z Irlandii potwierdza tezę o jej wysokiej koncentracji towarowej - pierwszych 25. pozycji w naszym imporcie stanowi ponad 84% wartości polskich zakupów w Irlandii. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie.

W 2016 r. polski import z Irlandii zwiększył się w ciągu roku o 26,8 mln EUR. Wzrost zakupów nastąpił głównie w wyrobach przemysłu chemicznego (+166,0 mln EUR), ale miał miejsce też znaczący spadek w zakresie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (-132 mln EUR).

Strukturę towarową polskiego importu z Irlandii oraz listę największych pozycji w polskim imporcie z tego kraju przedstawiają poniższe tabele:

 

Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii w latach 2015 – 2016

Nazwa grupy towarowej wg sekcji

Wartość

w mln EUR

Dynamika 2016/2015

Udział w %

2016

2015

2016

2015

I Produkty pochodzenia zwierzęcego

II Produkty pochodzenia roślinnego

III Tłuszcze i oleje

IV Gotowe artykuły spożywcze, napoje

124,8

2,2

0,0

44,6

135,5

3,3

0,0

44,4

92,1

74,1

176,4

100,6

8,3

0,2

0,0

3,0

9,2

0,2

0,0

3,0

Artykuły rolno-spożywcze

171,9

183,2

93,9

11,5

12,5

V Produkty mineralne

1,2

1,1

108,7

0,1

0,1

Produkty mineralne

1,2

1,1

108,7

0,1

0,1

VI Produkty przemysłu chemicznego

VII Tworzywa sztuczne

790,2

25,5

628,4

21,3

125,7

119,7

52,9

1,7

42,8

1,5

Wyroby przemysłu chemicznego

815,8

649,8

125,5

54,6

44,3

VIII Skóry i wyroby

1,7

1,2

134,6

0,1

0,1

Skóry

1,7

1,2

134,6

0,1

0,1

IX Drewno i wyroby

X Papier, tektura ścier drzewny

0,8

31,3

0,8

31,2

97,3

100,2

0,1

2,1

0,1

2,1

Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego

32,1

32,0

100,1

2,1

2,2

XI Materiały i wyroby włókiennicze

XII Obuwie, nakrycia głowy

8,8

0,4

9,3

0,6

94,6

76,6

0,6

0,0

0,6

0,0

Wyroby przemysłu lekkiego

9,2

9,9

93,6

0,6

0,7

XIII Wyroby ze szkła, ceramika

XIV Metale szlachetne i ich wyroby, biżuteria

1,7

1,2

1,2

0,9

134,5

132,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Wyroby ceramiczne

2,8

2,1

133,4

0,2

0,1

XV Wyroby z metali nieszlachetnych

15,6

13,8

113,0

1,0

0,9

Wyroby metalurgiczne

15,6

13,8

113,0

1,0

0,9

XVI Urządzenia mechaniczne i elektryczne

XVII Środki transportu

XVIII Aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne

310,5

36,9

92,6

467,7

7,2

97,2

66,4

515,3

95,3

20,8

2,5

6,2

31,9

0,5

6,6

Wyroby przemysłu elektromaszynowego

440,0

572,0

76,9

29,4

39,0

XIX Broń i amunicja

XX Artykuły przemysłowe różne

XXI Dzieła sztuki

XXII Pozostałe

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

157,0

0,0

20,8

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

Wyroby różne i niesklasyfikowane

4,4

2,8

157,0

0,3

0,2

RAZEM

1.494,7

1.468,0

101,8

100,00

100,00

Źródło: System Insigos MR

 

Główne pozycje towarowe w polskim imporcie z Irlandii w 2016 r.

L.P.

Kod CN

Dział CN

Wartość w tys. EUR

 

Dynamika importu 2016/2015

 

Udział w całości polskiego importu z Irlandii w%

1

30

Produkty farmaceutyczne

385.643,9

150,0

25,8

2

29

Chemikalia organiczne

191.265,0

125,9

12,8

3

84

Maszyny i urządzenia mechaniczne

168.183,7

115,3

11,3

4

85

Maszyny i urządzenia elektryczne

142.349,2

44,2

9,5

5

33

Preparaty kosmetyczne

124.079,4

94,6

8,3

6

04

Produkty mleczarskie

93.797,9

90,8

6,3

7

90

Przyrządy optyczne i medyczne

92.545,8

95,3

6,2

8

38

Produkty chemiczne różne

69.788,5

103,1

4,7

9

89

Statki, łodzie, konstrukcje pływające

30.696,4

679.423,9

2,1

10

49

Wyroby przemysłu poligraficznego

29.952,3

105,2

2,0

11

39

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich

21.832,5

114,6

1,5

12

02

Mięso i podroby jadalne

16.054,9

133,4

1,1

13

21

Różne przetwory spożywcze

14.696,2

90,2

1,0

14

22

Napoje bezalkoholowe i alkoholowe

13.237,7

106,2

0,9

15

35

Substancje białkowe, kleje, enzymy

11.234,0

88,1

0,8

16

03

Ryby

10.254,3

74,6

0,7

17

82

Narzędzia, przybory, sztućce

7.667,2

118,9

0,5

18

17

Wyroby cukiernicze

6.300,5

99,8

0,4

19

87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części

5.630,6

83,7

0,4

20

19

Przetwory ze zbóż

5.404,9

104,8

0,4

21

32

Garbniki, barwniki, pigmenty

5.108,2

113

0,3

22

05

Produkty pochodzenia zwierzęcego

4.696,0

73,4

0,3

23

40

Kauczuk i wyroby z kauczuku

3.700,2

162,6

0,2

24

95

Zabawki, gry, art. sportowe

3.679,0

176,6

0,2

25

55

Włókna chemiczne cięte

3.044,7

112,5

0,2

 

 

…..

 

 

 

 

 

Import ogółem

1.494.739,4

101,8

100,00%

Źródło: System Insigos MR

 

W 2016 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,60% i był wyższy niż w roku 2015 (0,59%). W polskim eksporcie udział Irlandii wzrósł z 0,35% do 0,37%, zaś w przypadku importu udział ten zwiększył się odpowiednio z 0,83% do 0,84%.

W 2016 r. Irlandia była 33. partnerem handlowym Polski w eksporcie i 25. w imporcie.